ETFSverige
Hem » Featured

2019s bästa casinon i Sverige

16 december 2019 Inga kommentarer

Strax efter millennieskiftet dök de första casinona upp på den svenska marknaden. Då var det lite av en udda företeelse att spela på internet men snart tog det fart och marknaden började växa så att det knakade. Det var fler och fler casinon som gick in på marknaden och de som redan var där växte snabbt.

Runt de svenska casinona så växte det också fram ett kluster av leverantörer och samarbetspartners. I klustret ingår företag som jobbar med den tekniska utvecklingen av de plattformar och spel som casinona på internet behöver för att kunna förse marknaden med det som efterfrågas, det är också betalningsförmedlare som snabbt och säkert kan föra över pengar mellan spelarna och casinona, vidare är det annonsörer som förser marknaden med information om casinonas erbjudanden – och casinon är bra kunder som investerar mycket i marknadsföring, slutligen är det de finansiella företagen som förser spelarna med de pengar de behöver för att spela casino. Alla dessa aktörer arbetar i symbios och de har alla tjänat väldigt mycket pengar på sina framgångar i Sverige och andra länder, vilket visas inte minst av alla nya casinon 2019.

Vad skapade den enorma marknaden för casinon i Sverige

Den enorma tillväxten för spelmarknaden i Sverige skapades av en serie aktörer och omständigheter som alla samverkade för att casinona skulle kunna växa så snabbt som de gjort sedan millennieskiftet.

De omständigheter som gjorde att casinomarknaden kunde växa så snabbt var att tillgången till internet växte rekordsnabbt i Sverige under det första årtiondet efter millennieskiftet. Dessutom har vi haft högkonjunktur under de flesta åren sedan millennieskiftet. I Sverige finns det också en hög teknisk kompetens som gjort det möjligt för casinoföretagen att hitta den expertis som varit nödvändig för att utveckla de avancerade spelprodukter som de behövde för att tillgodose marknadens behov och efterfrågan.

Vidare har Sverige en mycket liberal lagstiftning när det gäller casinospel. Nästan allting har varit tillåtet och endast under de senaste åren har lagstiftaren börjat reglera casinoföretagen, framförallt då hur dessa marknadsför sig.

Tillgången till snabba lån har också varit god vilket gjort det möjligt för spelare att få tag i pengar för att kunna spela på casino.

Slutligen har Sverige en mycket välutvecklad marknad för annonsering på internet vilket är en förutsättning för att casinona ska kunna nå ut med sina erbjudanden till konsumenterna.

Nya casinon under 2019 höjer temperaturen än mer

All den infrastruktur som finns på den svenska marknaden har gjort att såväl investerare som entreprenörer har rusat in på casinomarknaden. Vi har fått se en enorm ökning inte bara av marknaden som helhet utan också det antal företag som driver casinon, och det antal casinosajter som varje företag inom branschen driver. Det är inte ovanligt att ett företag har en handfull sajter som de driver.

Flera av de största casinoföretagen har också introducerats på börserna i Norden vilket gjort det möjligt för dem att få tillgång till kapital vilket i sin tur drivit på tillväxten av marknaden än mer.

Det finns när detta skrivs, trots tilltagande reglering från myndigheternas sida, ingenting som tyder på att tillväxten på spelmarknaden kommer att avta i Sverige. Fler framgångssagor är att vänta under det kommande årtiondet.

Kommentarer är avstängda.