ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

XACT Råvaror – En närbild

29 juni 2012 Inga kommentarer

XACT Råvaror – En närbild

XACT Råvaror (ticker XACT Ravaror) är den enda tillgängliga råvaru-ETF:en i Sverige. Vilka råvaror ingår i denna ETF? Vilken utveckling / avkastning har XACT Råvaror haft över olika tidsperioder? I detta inlägg ska jag gå in i detalj på de 15 enskilda råvarorna som ingår i det underliggande indexet Handelsbanken Commodity Index Excess Return.

Handelsbanken Commodity Index Excess Return har följande beståndsdelar:

XACT Råvaror - En närbild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikt per råvara:

[table id=416 /]

 

Utveckling per råvara

[table id=417 /]

 

Källa: Handelsbanken

I år har XACT Råvaror haft en svag utveckling. Nedgången i år är 9%. För övriga tidsperioder, se nedan.

[table id=418 /]

Källa: Factset, 28 juni 2012

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact är en del av Handelsbanken Fonder AB som ägs av Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Kommentarer är avstängda.