ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured

Vad är bäst – investmentbolag eller ETF:er?

4 februari 2020 Inga kommentarer

ETF:er och aktier investmentbolag är två populära investeringsformer. Båda handlas på börsen, men det finns även många skillnader mellan dessa. Här kan du läsa mer om investmentbolag och ETF:er och dess risker.

Vad är ett investmentbolag?

För nybörjare som vill handla på börsen kan det vara snårigt med terminologin. Ett begrepp som ofta dyker upp är investmentbolag. Även om namnet antyder om vad det är för något är det få som vet vad ett investmentbolag är för något och vad de gör. Ett investmentbolag köper och säljer aktier i andra bolag. Med andra ord investerar ett investmentbolag i andra företag. Dessa företag kallas för portföljbolag. När du köper aktier i ett investmentbolag blir du således indirekt delägare i samtliga portföljbolag. Därför kan en aktie i ett investmentbolag liknas vid att köpa andelar i en fond. En fond består av flera underliggande värdepapper och andelsägarna i en fond är således indirekt delägare till samtliga underliggande värdepapper.

Du kan endast köpa aktier i ett investmentbolag som är börsnoterat. Investmentbolaget kan å andra sidan äga andelar i både börsnoterade och onoterade företag. Exempel på svenska investmentbolag är Kinnevek, Lundbergs, Investor, Latour och Vostok New Ventures. Att köpa aktier i ett investmentbolag rekommenderas ofta till nybörjare på aktiemarknaden eftersom man i praktiken köper aktier i flera olika bolag. Därför sprids risken jämfört med om man köper aktier i ett enskilt bolag.

Värdet på aktiekursen beror i första hand på marknadspriset. Med andra ord kan värdet på investmentbolagets tillgångar gå upp eller ner utan att det påverkar aktiekursen.

Man skiljer vanligtvis mellan två sorters investmentbolag. Den ena sorten försöker långsiktigt öka värdet på ägarnas aktier genom aktieplaceringar. För den andra sorten är värdeökningen sekundär. Istället är fokus på kontroll och styrning av andra bolag. Denna typ av investmentbolag kallas ibland för maktbolag. Investmentbolag.net har listat 44 investmentbolag för dig som vill hitta inspiration.

Vad är en ETF?

ETF är en förkortning för Exchange Traded Fund. På svenska översätts detta till en börshandlad fond. Med andra ord är det en fond som kan handlas direkt på börsen, precis som man handlar aktier. Vanliga fonder kan du endast handla en gång per dag, men ETF kan handlas flera gånger per dag. ETF:er är vanligtvis indexfonder och ger exponering mot en viss marknad eller tillgång. Det som skiljer ETF:erna mot vanliga indexfonder är att de handlas och prissätts på samma sätt som aktier.

ETF:er är passivt förvaltade fonder vilket gör att de är billigare än många aktiefonder eller aktivt förvaltade fonder. En ETF följer utvecklingen av en underliggande tillgång speglar ett index. Det behövs således ingen förvaltare och därav de lägre priset. Det enda som förvaltaren måste göra är att säkerställa att ETF:en återspeglar det valda indexet. En ETF är vanligtvis en indexfond, men den underliggande tillgången kan även vara en råvara eller en valuta. Den låga avgiften i kombination med snabbheten vid köp gör ETF:er till en mycket populär sparform.

ETF:er brukar ibland beskrivas som att de tar de bästa från två världar. En ETF kombinerar fondernas enkelhet och riskspridning tillsammans med aktiernas snabbhet och prissättning.

Vad är den största skillnaden på dessa tillgångsslag?

Ett investmentbolag har friare placeringsregler än ETF:er vilket innebär att de är friare att besluta vilka underliggande tillgångar de ska placera i. En ETF är en fond och följer samma strikta regelverk som vanliga fonder. En andel i en ETF är en andel av fondens nettotillgångar.  Detta skiljer ETF från aktier i ett investmentbolag samt andra börshandlade produkter. Som aktieägare i ett investmentbolag äger man inte de underliggande tillgångarna utan endast i investmentbolaget och värdet på aktien styrs av marknadens efterfrågan.

En viktig skillnad är att ETF:en i grund och botten är en fond. Om fondbolaget går i konkurs är dina innehav skyddade, men detta gäller dock inte om ett investmentbolag går i konkurs. Detta kallas för kreditrisk. ETF:er har såldes lägre risk.

Risker med investmentbolag

Investmentbolagen är hyllade för att det är billigt, enkelt och ökar riskspridningen. Att handla på börsen medför dock alltid en viss risk och det finns såklart även risker med att köpa aktier i investmentbolagen.

Utöver kreditrisken finns det flera risker förknippade med investmentbolag bland annat den så kallade rabattrisken. Rabatt innebär att aktiepriset är lägre än substansvärdet. Rabattrisken innebär att rabatten ökar under den tid som du äger aktien. Rabatten kan såklart även vara positiv om den minskar innan du säljer aktien. Du som investerar bör därför hålla koll på substansvärdet i förhållande till rådande aktiepris.

En annan risk med investmentbolag är portföljrisken. Investmentbolagen har en portfölj av underliggande tillgångar. Även om risken är mindre än att köpa aktier i ett enskilt företag är det ändå en risk som du som investerare måste vara medveten om. Du som aktieägare kan inte påverka investmentbolagets innehav och val av de underliggande tillgångarna. Även om du inte gillar deras strategi eller något av deras portföljbolag kan du inte påverka det.

Risker med ETF:er

Det finns många fördelar med ETF:er, bland annat de låga avgifterna och enkelheten. Det finns dock även vissa risker som du som investerare måste vara medveten om. ETF:er handlas på börsen och precis som alla börshandlade produkter så är riskerna relativt höga. Beroende vilken typ av ETF du väljer finns det olika risker.  Vanliga risker med ETF:er inkluderar marknadsrisk och valutarisk. Dessa risker gäller dock även för vanliga fonder. Det förekommer ETF:er med hävstång och dessa har betydligt högre risk.

Till skillnad mot andra börshandlade produkter finns dock ingen kreditrisk med ETF:er. En nackdel, dock ingen risk, med ETF:er är att du ofta betalar courtage på ETF:er. Därför är det inte rekommenderat att handla ofta med med små belopp. Vid långsiktigt sparande kan det dock löna sig att handla ETF:er istället för vanliga fonder eftersom förvaltningsavgiften är så låg.

Det är individuellt vad som är bäst för just dig

Vilken investeringsform som är bäst och passar just dig beror på många olika faktorer, bland annat riskbenägenhet, kunskap om aktiemarknaden och tidshorisont. ETF:er anses ha lägre risk än aktier i investmentbolag och passar därmed dig som vill ta det säkra före det osäkra.

Båda valen är relativt billiga tack vare de låga avgifterna. Båda handlas på börsen vilket gör att det går att handla båda alternativen snabbt och flera gånger per dag. Det är individuellt vilket alternativ som är bäst för dig. Det ena alternativet utesluter inte det andra och därför väljer många investerare att ha både ETF:er och aktier i investmentbolag i portföljen.

Kommentarer är avstängda.