ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Nasdaq-100 – En genomgång

27 april 2010 En kommentar

Nasdaq-100 - En genomgångNasdaq-100 –  En genomgång

Nasdaq är en av världens mest välkända börser. Nasdaq är framförallt känd som en högteknologisk börs där globala teknikbolag som till exempel Apple, Google och Microsoft är noterade. Ett av de mest kända indexen som speglar värdeutvecklingen på Nasdaq är indexet Nasdaq100 (ticker NDX). Detta index består av de 100 största bolagen baserat på marknadsvärde. Indexet inkluderar inte finansiella bolag eller investmentbolag. Indexet viktas om kvartalsvis. Nasdaq-100 –  En genomgång

Nasdaq100 är ett av bästa indexen i år med en uppgång på cirka 8 procent per den 19 april. På ett års sikt har Nasdaq-100 gått upp med cirka 48% fram till samma datum. De senaste kvartalsrapporterna (Q1) från indextunga bolag som Intel och Google har slagit de högt ställda förväntningarna, vilket talar för en fortsatt stark utveckling under 2010. Vid stängningen den 16 april 201 bestod Nasdaq-100 av följande segment/sektorer och till följande andelar (avrundade siffror):
– Datorer 48%
– Läkemedel 15%
– Industri 24%
– Telekom 12%
– Transport 1%

Källa: www.nasdaq.com

De tio största bolagen utgjorde cirka 46% av Nasdaq100 per den 19 april. De tio största bolagen per den 19 april var:

[table id=37 /]

Det finns ett flertal ETF:er som följer Nasdaq-100, dels ”vanliga” ETF:er men även hävstångs ETF:er (köp och sälj). Den mest kända ETF:en och en av världens mest handlade är ETF:en QQQQ från Powershares. I Sverige har HQ Bank noterat en ETF som följer Nasdaq100 och som är prissatt i SEK. För ett utbud av tillgängliga ETF:er se nedan:

[table id=38 /]

Källor: Utveckling och AuM (Bloomberg) och förvaltningsavgifter från respektive emittent

För mer information

https://indexes.nasdaqomx.com/data.aspx?IndexSymbol=NDX&menuIndex=0

Faktablad Nasdaq-100 index

https://indexes.nasdaqomx.com/pdf/pdfreport.ashx?IndexSymbol=NDX

Kommentarer »

  • » Blogg arkiv Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik september 2014 skrev:

    […] S&P500 och ProShares UltraPro Short QQQ som replikerar utvecklingen av S&P 500 och Nasdaq 100, vilket visar på att Nordnets kunder har gott om hopp för att de amerikanska börserna skall […]