ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Mortgage REITs – Så kan du få 12 procent i direktavkastning

11 oktober 2012 3 Comments

Mortgage REITs - Så kan du få 12 procent i direktavkastningMortgage REITs – Så kan du få 12 procent i direktavkastning

I dagsläget fokuserar många investerare på tillgångar och tillgångsslag med hög direktavkastning. I jakten på denna så kallade ”yield” / utdelning / direktavkastning har tidigare relativt okända investeringsalternativ hamnat i rampljuset. I detta inlägg tänkte jag lyfta fram en sådan grupp – Mortgage REIT:s (bolag inriktade på amerikanska bostadslån). Mortgage REITs – Så kan du få 12 procent i direktavkastning

Många investerare känner till fastighets REIT:s som är en speciell fastighetsklassificering i USA. REIT:s klassificeringen innebär kortfattat att det underliggande bolaget måste dela ut 90 procent av vinsten för att undvika beskattning på bolagsnivå. Att denna grupp är förknippad med hög direktavkastning är därmed inte svårt att förstå.

Inte lika kända

Mortgage REIT:s i sin tur har inte varit lika kända. Mortgage REIT:s ETF:er investerar dels i i bolag inriktade på bostadslån (residential), dels i bolag inriktade på kommersiella bostadslån (commercial). I USA finns det två mortgage REIT:s ETF:er noterade: iShares FTSE NAREIT Mortgage REITs Index Fund (ticker REM) och Van Eck Market Vectors Mortgage REIT Income ETF (ticker MORT). Under det senaste året har utvecklingen i dessa instrument varit stark. REM har stigit med över 32 procent under den senaste tolvmånadersperioden och MORT med över 35 procent. För en grafisk illustration, se nedan.

Källa: Factset, all avkastning i SEK och inkl. utdelningar, 2011-10-10–2012-10-10

[table id=488 /]

Källa: Respektive emittents sajt samt Factset. All avkastning är i SEK och inkl. utdelningar, 10 oktober 2012. AuM i miljoner kronor. Standardavvikelse 3 år.

Extrema kapitalinflöden

Båda dessa ETF:er har haft extrema kapitalinflöden i år. REM är den största ETF:en sett utifrån förvaltat kapital (AuM). Bäst i år har det gått för REM som stigit med cirka 22,5 procent i svenska kronor. Prognosticerad yield och ”30-Day SEC Yield” är högre för REM än för MORT. MORT har dock en lägre förvaltningsavgift och en lägre standardavvikelse. Innehavsmässigt är de båda ETF:erna snarlika i flera hänseenden. Utdelning sker kvartalsvis för båda instrumenten. REM följer indexet  FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index och MORT följer det skräddarsydda indexet Market Vectors Global Mortgage REITs Index.

Framtiden för mortgage REIT:s ser ljus ut. Detta beror dels på FED:s uttalande att hålla räntorna på låga nivåer till 2015, dels QE3 där FED direkt kommer att köpa bostadsobligationer (mortgage-backed securities) på andrahandsmarknaden för 40 miljarder dollar per månad. Allteftersom räntorna börjar stiga igen kommer intresset för mortgage REIT:s att sjunka.

I vår nya yield modellportfölj har vi självklart med ett innehav i denna spännande grupp. För att läsa mer om våra modellportföljer gå till – http://www.etfsverige.se/modellportfoljer.php

Skatt

Tänk på att kolla upp hur just din speciella skattesituation ser ut när du investerar i amerikanska värdepapper. Skatten på de erhållna utdelningarna kan skilja sig mellan 0 – 30 procent. Detta måste tas med i investeringsbedömningen.

 

3 Kommentarer »

  • Index skrev:

    Lägre risk än aktier och högre avkastning. Ser definitivt intressant ut. Måste kolla mer på detta!

  • Calvin skrev:

    Jag har ägt flera mREITS (Armour, AGNC) i över ett år och har blivit rikligt belönad hittills. Ser fortsatt bra ut också med låga räntor i USA samt en regering som vill stödja mortgage market.
    Enda skälet att jag inte köpte mREIT ETFer var att jag inte kände till dem då jag investerade!