ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Bull eller Bear? En ny Marknadsanalys av börsen

31 maj 2012 Inga kommentarer

Bull eller Bear? En ny Marknadsanalys av börsen. I denna Bull och Bear-marknadsanalys kommer jag att gå igenom två steg; förvaltat kapital i Bull och BearBull eller Bear? En ny Marknadsanalys av börsen

Bull eller Bear? En ny Marknadsanalys av börsen. I denna Bull och Bear-marknadsanalys kommer jag att gå igenom två steg; förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:er och momentum för OMXS30-indexet. Jag har slagit ihop förvaltat kapital ofta benämnt AuM (Asset under Management) för samtliga hävstångs ETF:er (8 st*) som riktar in sig på den svenska marknaden och indexet OMXS30. Jag har medvetet tagit bort ETF:erna utan hävstång då dessa ofta är av ”buy-and-hold” karaktär.

 

1. Förvaltat kapital

Totalt förvaltat kapital (AuM) i dessa åtta* hävstångs ETF:er uppgår i dagsläget till 3 699 (3 704) Mkr.

Bull: 1 774 (1 753) Mkr, 48% av AuM

Bear: 1 924 (1 951) Mkr, 52% av AuM

Bear vinner denna omgång

Nedanstående ETF:tabell visar bl.a. 50-dagars glidande medelvärde (”den korta trenden”) och 200-dagars glidande medelvärde (”den långa trenden”). Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden (50D eller 200D) överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1.

ETF-tabell (Bull och Bear alternativ)

[table id=380 /]

 

Källa: Factset, 31 maj 2012, marknadsavkastning ej NAV-avkastning, AuM i miljoner kronor

2. Momentum

OMXS30 handlas fortfarande i en negativ trend (liten marginal i dagsläget), se graf nedan. Bears vinner även denna omgång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Swedbanks Bear ETF har ingen hävstång)

Kommentarer är avstängda.