ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Handelsbanken rekommenderar XACT Bank

28 februari 2012 En kommentar

Handelsbanken rekommenderar XACT BankHandelsbanken rekommenderar XACT Bank

Handelsbanken rekommenderar XACT Bank. Handelsbanken släppte en analys den 24 februari där de rekommenderar köp av XACT Bank (ticker XACT Bank). Banksektorn i sin helhet lyfts till övervikt från tidigare undervikt. Handelsbanken rekommenderar XACT Bank

Den breda OMXS30-ETF:en XACT OMXS30 har gått upp med cirka 11 procent hittills i år. Den bästa sektor-ETF:en har utvecklats dubbelt så bra. I år ser utvecklingen för de nordiska sektor-ETF:erna ut enligt nedan tabell:

[table id=247 /]

 

Källa: Factset, 28 februari

För ytterligare information om XACT Bank:

//www.etfsverige.se/etfbloggen/etfer/sa-kan-du-kopa-nordiska-banker-i-en-affar

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact är en del av Handelsbanken Fonder AB som ägs av Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.