ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Guld ETFer, En genomgång

16 november 2009 En kommentar

Guld ETFer, En genomgångGuld ETFer, En genomgång

Intresset för att investera i guld är rekordstort. Guldpriset har haft en väldigt positiv utveckling. Under slutet av 2009 var det ATH i guld och under 2010 har det varit nära ATH i euro. Under 2009 var det framförallt en försvagad USD som drev guldpriset men även rädslan för att amerikanska dollarn kunde tappa sin status som världsvaluta. Under 2010 har det varit eurons tur att försvagas i och med PIGS (Portugal, Irland, Grekland och Spanien) problem med en direkt följd att guldpriset i euro nu är uppe på nya ATH nivåer. Guld ETFer, En genomgång

Att investera i guld kan betyda väldigt olika mening. Bland annat måste måste man välja mellan guld ETF:er eller guld ETC:er samt om instrumenten ska vara denominerade (prissatta) i USD eller EUR.

En genomgång av utvalda instrument

ETFSverige.se presenterar nedan Guld ETFer, En genomgång av utvalda instrument för investerare som vill ha en exponering mot guld och guldsektorn med hjälp av ETF:er och ETC:er. Amerikanska ETF:er är presenterade i USD och europeiska ETF:er är presenterade i euro.

 

  

 

 Amerikanska ETF:er

 [table id=30 /]

Källor: Bloomberg, Deutsche Börse och NYSE

Slutsats:

Att direkt jämföra en ETF som investerar och håller fysiskt guld med en ETF som investerar i guldproducerade bolag är som att jämföra äpplen och päron. För vår snabbanalys gör vi det ändå…. Den ETF som har har högst AUM och bäst likviditet är SPDR Gold Trust (ticker GLD). Bäst utveckling fram till avstämningsdagen (16 november 2009) har dock Proshares ETF Proshares Ultra Gold (ticker UGL) haft med en uppgång på cirka 43 procent

Europeiska ETF:er

[table id=29 /]

Källor: Bloomberg och Deutsche Börse

Slutsats:

Den ETF som har har högst AUM och bäst likviditet är XETRA Gold (ticker 4GLD). Bäst utveckling fram till avstämningsdagen (16 november 2009) har dock ETF:en Market Access Amex Gold Bugs Indexfond (ticker M9SD) haft med en uppgång på cirka 33 procent.

Kommentarer »