ETFSverige
Hem » ETF marknaden, ETF:er, Featured, Headline

Förvaltarna slagna av indexfonder – Poor

31 januari 2012 En kommentar

Förvaltarna slagna av indexfonder – Poor

Enligt Morningstars genomgång av de cirka 70 breda Sverigefonderna har det visat sig att mindre än 10 procent av de aktivt förvaltade fonderna klarade av att slå gratisfonden Avanza Zero under den senaste femårsperioden. Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond som följer indexet SIX30RX. Den analys som tidningarna har gjort hittills har dock endast jämfört avkastning mot avkastning utan någon riskjustering. I denna ranking hamnar Avanza Zero på den åttonde plats. Förvaltarna slagna av indexfonder – Poor.

Jag har valt att riskjustera och rangordna förvaltarnas prestation genom att använda mig av sharpkvoten. Sharpekvot är ett nyckeltal som beräknas genom att dividera riskpremien (avkastningen minus den riskfria räntan) med den totala risken som förvaltaren har tagit. Det etablerade måttet på totalrisk är volatilitet. Den förvaltare eller fond som har högst sharpekvot under den aktuella mätperioden är den som lyckats bäst. Enligt Morningstars data (endast tillgänglig för 3 år) hamnar Avanza Zero på en andraplats, se tabell nedan. Den enda fonden som slår Avanza Zero är en fond som har cirka 40 procent investerat i AstraZeneca – SHB AstraZen. Alleman.

Vad säger detta? Detta ger återigen anhängarna av passiv förvaltning / indexförvaltning vatten på sin kvarn. Indexfonder och ETF:er/börshandlade fonder är framtidens sparande. ETF:er har även några ytterligare fördelar i förhållande till indexfonder som t.ex. att de är börsnoterade och därmed tillhandahåller handel i realtid, ett större utbud och möjlighet att gå kort. I Sverige finns det en ETF som är ”gratis” (TER=0%) och det är db x-trackers DJ EURO STOXX 50 ETF (ticker DBX ESTXX 50 ETF)

[table id=216 /]

 

Källa: Morningstar, 31 januari 2012

 

Kommentarer »

  • Calvin skrev:

    Bra inlägg!