ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Dags och köpa guld? 5 steg så ska du analysera guld

4 juli 2012 En kommentar

Detta inlägg är en uppdatering av mitt tidigare guldinlägg på samma tema. Jag kommer gå igenom samma fem analyssteg som jag gjorde i mitt tidigare blogginlägg. De fem stegen är:

  1. Antal utestående guldkontrakt på råvarubörsen COMEX
  2. Förändring i förvaltat kapital för noterade guld-ETF:er (fysiska i lokal valuta)
  3. Valutakursutveckling EUR/USD
  4. Momentum
  5. Korrelation

1. Antal utestående guldkontrakt på råvarubörsen COMEX

Antal utestående guldkontrakt på COMEX har minskat signifikant sedan toppen i november 2010. I grafen nedan kan vi dock se att antalet utestående kontrakt har bottnat ur och sakta vänt uppåt från 400 000 nivån till dagens nivå på cirka 420 000 kontrakt (3 juli 2012). Dagens nivå är fortfarande över den långsiktiga trenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Factset, avser utestående guldkontrakt på COMEX under perioden 21 juli 2010 – 3 juli 2012

2. Förändring i förvaltat kapital för noterade guld-ETF:er (fysiska)

Trots att guldpriset har sjunkit sedan årsskiftet har förvaltat kapital eller asset under management (AuM) ökat. Sett utifrån årskiftet har de flesta ETF:erna haft en positiv utveckling i förvaltat kapital (lokal valuta), se tabell nedan.

[table id=424 /]

 

Källa: Factset, 3 juli 2012, AuM i lokal valuta, nettoförändring i AuM i procent

3. Valutakursutveckling EUR/USD

En starkare dollar innebär ett lägre guldpris eftersom guld prissätts i dollar. Nedan graf visar tydligt att US-dollarn har stärkts signifikant mot Euron. Under den senaste veckan har vi dock fått se en trendvändning. I dagsläget handlas EUR/USD över 50-dagars glidande medelvärde (korta trenden).

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Momentum

I dagsläget handlas guldet över 50-dagars men under 200-dagars glidande medelvärde. Detta betyder kortfattat att guldpriset är inne i en positiv trend sett utifrån 50-dagars glidande medelvärde (korta trenden). För aktuella nivåer och aktuellt pris, se graf nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras 50 och 200-dagars glidande medelvärden i absoluta tal (lokal valuta) och i relation till gårdagens stängningskurser för utvalda ETF:er/ETC:er. Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1.

[table id=423 /]

 

Källa: Factset, 3 juli 2012

4. Korrelation

Historiskt har guld haft en negativ korrelation mot aktiemarknaden. Detta betyder att guldpriset stiger i värde när aktiemarknaden faller. I dagsläget har guld en svagt positiv korrelation sett mot OMXS30 0,19 (0,18) och mot MSCI World 0,14 (0,10), sett utifrån 2 års daglig korrelation. Detta betyder att guldpriset tenderar att stiga i värde när börsen går upp. Korrelationen har stigit under de senaste månaden.

Slutsats

I dagsläget ger inte investeringsflöden i guld, COMEX och AuM förändringar, någon tydlig bild. Svagt negativa AuM-flöden på kort sikt men positiva sen årsskiftet (netural+)

EUR/USD handlas i dagsläget över 50-dagars glidande medelvärde. Detta är signifikant bättre än vid den förra guldanalysen (positiv)

Momentum är positiv på kort sikt sett utifrån 50-dagars glidande medelvärde dels sett utifrån guldpriset, dels sett utifrån underliggande ETF:er/ETC:er (positiv)

Korrelationen på 2-års sikt är fortsatt positiv, vilket är negativt för en investerare. En investerare vill ha en tillgång med negativ korrelation, då detta minskar risken i portföljen. På kort sikt har korrelationen återigen ökat. (netural)

Slutsats: Köper guld och håller denna position så länge guldpriset håller sig över 50-dagars glidande medelvärde om 1598,73 USD. Nästa FOMC/FED möte är den 31 juli – 1 augusti. Är makrostatistiken fortsatt svag likt ISM-siffran i måndags kan QE3 bli aktuellt. Detta kan bli en stark trigger för guldpriset.

 

Kommentarer »