ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Bygg din egen hedgefond med ETF:er till en bråkdel av kostnaden – så gör du

20 mars 2012 4 Comments

Bygg din egen hedgefond med ETF:er till en bråkdel av kostnaden – så gör du

Bygg din egen hedgefond med ETF:er till en bråkdel av kostnaden – så gör du. ETFSverige har tillsammans med Nasdaq OMX, XACT och Nordnet genomfört två ETF-event i Stockholm och Göteborg. Under dessa event har flertalet intressanta strategier lyfts fram. En av dessa kommer från Handelsbanken. Handelsbanken har gjort en historisk körning mot det svenska hedgefondindexet SIX Harcourt Hedge Fund Index Asset Weighted SE som visar att du kan spegla detta index genom att investera 80 procent i svenska obligationer och 20 procent i svenska aktier. För grafer och ytterligare information klicka på länken nedan till Göteborg eventet och XACT:s presentation.

[table id=273 /]

En svensk hedgefond skulle därmed kunna replikeras till en bråkdel av kostnaden om man investerar 80 procent i XACT Obligation och 20 procent i XACT OMXS30. XACT Obligation följer indexet Handelsbanken Sweden All Bond Tradeable Index. Detta index inkluderar cirka 37 underliggande obligationer med benchmark status (stats-, kommun- och bostadsobligationer).

En normal hedgefond brukar ta ut en årlig förvaltningsavgift om 1-2 procent per år och en prestationsbaserad förvaltningsavgift på 20 procent per år. Kostnaden för en egen konstruerad ETF-portfölj (80/20) skulle vara cirka 0,21 procent per år och utan några prestationsbaserade avgifter.

 

ETF eventet I Stockholm, 8 mars: http://www.nasdaqomxnordic.com/about_us/event/sthlmetf/

ETF eventet i Göteborg, 14 mars:  http://www.nasdaqomxnordic.com/about_us/event/gbgetf/

Bloggar etiketter: , ,

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on TumblrShare on StumbleUponShare on RedditEmail this to someonePrint this page

4 Kommentarer »

 • Tittar hellre framåt skrev:

  Kommer verkligen rally i oblisar att fortsätta? Eller har räntefallet varit en one-off?

  Om inte rallyt på obligationsmarkanden fortsätter så kommer man inte kunna använda backspegeln för att replikera performance framöver.

 • ETFSverige.se (author) skrev:

  Det är en bra poäng. Att långa obligationer kommer att slå svenska aktier under den kommande tioårsperioden borde vara svårt åtminstone enligt skolboken. Det är mixen av aktier och räntor som ska utvärderas, dvs. nettoavkastningen eller avkastningen i denna replikeringsportfölj. Långa svenska räntor har en negativ korrelation till den svenska aktiemarknaden.

 • Fredrik skrev:

  Fördelningen 80/20 kommer ju inte bestå någon längre tid, och för att vikta tillbaka till normalläget kommer man drabbas av courtage-kostnad.

 • ETFSverige.se (author) skrev:

  Handelsbanken har gjort sin körning mellan åren 2001 och 2011. 80/20 splitten har som grafen visar i presentationen varit en bra approximation. Det stämmer, det är viktigt att beakta courtagekostnaderna. Säg att du trimmar portföljen en gång om året. Har du inte en för liten portfölj blir totalkostnaden jämfört med traditionella hedgefonder ändå signifikant lägre. Slutsatsen är ändå klar. Hedgefonder har inte adderat speciellt mycket mervärde de senaste 10 åren.