ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Bull eller Bear? Förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:er

7 juni 2012 Inga kommentarer

Bull eller Bear? Förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:erBull eller Bear? Förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:er

Bull eller Bear? Förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:er I denna Bull och Bear-marknadsanalys kommer jag att gå igenom två steg; förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:er och momentum för OMXS30-indexet. Jag har slagit ihop förvaltat kapital ofta benämnt AuM (Asset under Management) för samtliga hävstångs ETF:er (8 st*) som riktar in sig på den svenska marknaden och indexet OMXS30. Jag har medvetet tagit bort ETF:erna utan hävstång då dessa ofta är av ”buy-and-hold” karaktär.

 

1. Förvaltat kapital

Totalt förvaltat kapital (AuM) i dessa åtta* hävstångs ETF:er uppgår i dagsläget till 3 780 (3 699) Mkr.

Bull: 1 669 (1 774) Mkr, 44% av AuM

Bear: 2 111 (1 924) Mkr, 56% av AuM

Bear vinner denna omgång

Nedanstående ETF:tabell visar bl.a. 50-dagars glidande medelvärde (”den korta trenden”) och 200-dagars glidande medelvärde (”den långa trenden”). Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden (50D eller 200D) överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1.

ETF-tabell (Bull och Bear alternativ)

[table id=392 /]

 

Källa: Factset, 7 juni 2012, marknadsavkastning ej NAV-avkastning, AuM i miljoner kronor

2. Momentum

OMXS30 handlas fortfarande i en negativ trend trots dagens uppgång, se graf nedan. Första motståndet (50-dagars) uppgår till 997,22.  Bears vinner även denna omgång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Swedbanks Bear ETF har ingen hävstång)

 

Kommentarer är avstängda.