ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Ändrad avgift för Primärmarknaden – XACT Svenska Småbolag

27 april 2017 Inga kommentarer

Ändrad avgift för Primärmarknaden - XACT Svenska Småbolag Ändrad avgift för Primärmarknaden – XACT Svenska Småbolag

Handel med fondandelar i XACT Svenska Småbolag sker över börsen, vilket kallas för sekundärmarknad. Fondbolaget tar inte ut några köp- eller inlösenavgifter när fonderna handlas över börsen. Du som köper och säljer andelar över börsen berörs inte av denna ändring när XACT inför en Ändrad avgift för Primärmarknaden – XACT Svenska Småbolag.

Den 21 april ändrade XACT Fonder fondbestämmelserna i XACT Svenska Småbolag.

Utöver sekundärmarknaden, där handel över börsen sker, finns en primärmarknad där främst fondens marknadsgaranter, vilka tecknat avtal att genomföra försäljning och inlösen av andelar genom fondbolaget, agerar.

Vid försäljning och inlösen hos fondbolaget (primärmarknaden) uppgår avgiften idag till högst 0,04 procent av fondandelens värde, dock lägst 30 000 SEK, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med försäljningen eller inlösen. Vid inlösen på primärmarknaden när antalet andelar inte uppgår till 50 000 andelar är avgiften högst 2 procent (dock lägst 100 SEK). Denna avgift tillfaller fondbolaget. Nuvarande avgifter riskerar dock inte möta de transaktionskostnader som kan uppkomma vid större flöden på primärmarknaden. Av detta skäl ändras avgiften i fondbestämmelserna.

Efter förändringen i fondbestämmelserna ändras avgiften till högst 1 procent av fondandelens värde, dock lägst 30 000 SEK. Avgiften för inlösen av andelar som inte uppgår till 50 000 andelar är oförändrad 2 procent.

Om Xact

Xact är Nordens ledande utgivare av ETF:er (börshandlade fonder). Xact noterade redan år 2000 den första ETF:en i Norden, XACT OMXS30 som idag är vår största och mest omsatta ETF.

Kommentarer är avstängda.