ETFSverige
Hem » ETF marknaden, Featured, Headline

Så ska du utvärdera en ETF – EDHEC Risk Institute rapport

8 maj 2013 Inga kommentarer

1277878_check_list Så ska du utvärdera en ETFSå ska du utvärdera en ETF

Morningstar i Storbritannien publicerade nyligen en sammanfattning från den senaste EDHEC Risk Institute rapporten. Rapporten är baserad på en undersökning kring vilka parametrar som investerare fokuserar på när de utvärderar en ETF/ETF:er. Nedan presenterar jag de sex viktigaste parametrarna som Morningstar lyfte fram i sin sammanfattning. Så ska du utvärdera en ETF – EDHEC Risk Institute rapport

Total Expense Ratio (TER)

Enligt svaren från undersökningen var det 68 procent av investerarna som fokuserade på kostnadsmåttet/avgiftsmåttet TER. Det var en uppgång från 2011 då andelen uppgick till 61 procent. Jag har tidigare skrivit om olika kostnadsmått, se bifogad länk – //www.etfsverige.se/etfbloggen/etf-marknaden/fondavgifter-101-vad-galler. Det är intressant att så många fokuserar på avgifterna då ETF:er i grunden är en lågkostnadsprodukt.

Underliggande index

ETF:ens underliggande index var den näst viktigaste parametern, enligt undersökningen. Att val av index kommer högt upp känns rimligt eftersom exponeringen mot olika länder, sektorer m m kan skilja sig åt väsentligt mellan olika index även inom samma investeringskategori. Investerarna lyfte även fram mer tekniska indexfaktorer som till exempel viktningsmetod, hur ofta indexet rebalanseras, utdelningsmetod etc.

Spread (skillnad mellan köp- och säljkurs)

Spread kom på en tredje plats. Anledningen till att spread kommer högt upp beror sannolikt på att den genomsnittliga innehavstiden ofta är kort. Flera aktörer använder ETF:er för likviditetshantering. En hög spread innebär att totalkostnaden, Total Cost of Ownership (TCO), ökar. Det är viktigt att poängtera att spreadkostnaden påverkar en investerare vid köp- och säljtillfället. Köper du och behåller en ETF över en längre tidsperiod är det framförallt förvaltningsavgiften/TER som påverkar ditt resultat. Detta innebär förenklat att spreaden för en långsiktig investerare inte är lika viktig som för en kortsiktig investerare.

Tracking Error

Tracking error är ett mått som beskriver hur väl ETF:en följer sitt underliggande index. En hög tracking error innebär att avkastningen i ETF:en avviker från avkastningen i det underliggande indexet. En investerare vill ha en så låg tracking error som möjligt. Indexavkastningen för det replikerade indexet belastas inte med några avgifter*. Detta innebär att en ETF alltid kommer att uppvisa en tracking error eftersom det kostar pengar att förvalta och driva en ETF.

Motpartsrisk

Motpartsrisk kom på en femte plats. Det har varit en stundtals hätsk debatt de senaste åren kring fysisk kontra syntetisk replikering. I dagsläget framkommer det tydligt att båda replikeringsmetoderna har en inbyggd motpartsrisk. Fysisk replikering har detta främst genom tillämpningen av aktieutlåning och syntetisk replikering genom swappen/swap-avtalet. Den negativa trenden för syntetisk replikering har brutits, enligt min mening. Allteftersom att debatten blivit mer nyanserad har investerare utvärderat de olika metoderna mer jämlikt. Fördelar som lyfts fram med syntetisk replikering är bland annat lägre tracking error och tillgång till mer illikvida marknader/exponeringar.

Skatt

Investerarens beskattningsland och beskattningssystem för ETF:en är oerhört viktig att beakta. Det är även viktigt att tänka på att det kan vara skillnader mellan beskattning av reavinster och utdelningar. För en svensk investerare kan till exempel utdelningar från amerikanska ETF:er beskattas med upp till 30 procent trots att innehavet hålls i en kapitalförsäkringsdepå. Läs på vad som gäller hos din specifika leverantör.

Länkar

http://www.morningstar.co.uk/uk/news/107641/the-top-factors-to-consider-when-selecting-an-etf.aspx

För hela EDHEC-rapporten http://www.edhecrisk.com/EDHEC_Risk_European_ETF_Survey_2012.pdf

(*Net Return index är justerade för skatter och snarlika avgifter)

 

Kommentarer är avstängda.