ETFSverige
Hem » ETF marknaden, Featured, Headline

Nasdaq OMX ETF statistik Norden – juli

13 augusti 2010 Inga kommentarer

Nasdaq OMX ETF statistik Norden - juliNasdaq OMX ETF statistik Norden – juli

Nasdaq OMX ETF statistik Norden – juli. Nedan presenteras de 20 mest omsatta ETF:erna i Norden (exkl. Norge) för juli 2010. Den genomsnittliga stängningsspreaden för samtliga ETF:er (exkl. Norge) uppgick till 0,81%. Spridningen är dock väldigt stor den lägsta spreaden baserat på stängningskursen hade XACT Bull (0,1%) och den största hade XACT Nordic 30 (5,07%). Spreaden är av stor vikt vid handel med ETF:er då den är en del av den totala kostnadsbilden. De kostnader en ETF investerare måste beakta är:

1. Courtage (precis som vid handel med aktier)

2. Spread (skillnad mellan köp- och säljkurs)

3. Förvaltningsavgift för det enskilda instrumentet

[table id=61 /]

För rapporten i sin helhet: http://nordic.nasdaqomxtrader.com/newsstatistics/statisticsandreports/Funds/

Kommentarer är avstängda.