ETFSverige
Hem » ETF marknaden, Featured, Headline

Lannebo Sverigefond vs. passiva investeringsalternativ

16 januari 2013 En kommentar

967348_boxing_gloveI gårdagens utgåva av Dagens Industri (15 januari 2013) beskrevs det nya trendbrottet avseende indexfonder. Enligt statistik från Fondbolagens Förening gick hela 57 procent av nettoinflödena under 2012 till indexfonder. För ytterligare information kring detta, se länk till blogginlägg från den 15 januari nedan. I samma artikel var Göran Espelund VD från Lannebo Fonder med. Hans inställning till indexfonder var tydlig. Jag citerar:

Indexfonder är en dålig strategi. Då styrs ju pengarna till de största bolagen på börserna, utan eftertanke eller analys. Men för oss som förvaltar aktivt behöver det inte vara dåligt, det skapar fler möjligheter att utnyttja felprissättningar”.

Har Göran rätt och lyckas Lannebo uttnyttja dessa felprissättningar? Jag blev tvungen att göra en genomgång av detta. Jag har hämtat all data från Morningstar.se från samma datum för att få samma beräkningsmetod och för att historiken ska vara fullt jämförbar. Jag har valt ut olika indexfonder och ETF:er som följer olika Sverige index och jämfört dessa mot Lannebo Sverige. För samtliga parametrar, se tabellen nedan.

[table id=551 /]

 

Källa: Morningstar 15 januari 2013. Std står för standardavvikelse baserat på 3 års historik och sharpe avser 10 års historik. TER står för Total Expense Ratio.

Vad säger datan? Lannebo Sverigefond är det instrument som har högst risk sett utifrån tre års standardavvikelse. Allt annat lika ska högre risk innebära högre avkastning. Stämmer detta?

2012 (som index)

Under 2012 gick Lannebo Sverigefond ungefär som index. Bäst i vårt urval var SPP Aktiefond Sverige med en uppgång om 18,3 procent.

3 år (sämre än index)

På tre års basis har samtliga instrument förutom XACT OMXSB samt Handelsbanken Sverigefond Index haft en bättre avkasting än Lannebo Sverige. Skillnaden mellan de bästa indexalternativet och Lannebo Sverigefond uppgår till 2,6 procent (ej riskjusterat).

5 år (bättre än index)

På fem års basis har Lannebo Sverigefond haft den bästa utvecklingen 45,5 procent jämfört med nummer två som är Avanza Zero med 39,0 procent. Detta är 6,5 procent bättre än det bästa indexalternativet (ej riskjusterat).

10 år (sämre än index)

På tio års basis är det bästa alternativet ETF:en XACT OMXS30 med en uppgång om 188,1 procent. Lannebo Sverige har under samma tidsperiod haft en utveckling om 175,0 procent. XACT OMXS30 har därmed haft en utveckling som är 13,1 procent bättre och det till en lägre risk sett utifrån tre års standardavvikelse.

Slutsats

Tyvärr är min slutsats att Göran inte har rätt. Indexfonder och ETF:er är en bra strategi och över tiden är det svårt för aktiva fonder att slå index. Detta gäller inte bara Sverige utan de flesta utvecklade länderna runt om i världen. Beaktar man risk och gör en riskjusterad bedömning av de olika alternativen i mitt urval (Sharpe-kvot 10 år) vinner ETF:erna och indexfonderna klart över Lannebo Sverige. Det finns aktiva Sverigefonder som har haft en bättre utveckling än Lannebo Sverigefond men det är inte lätt att hitta dessa fonder. Dessutom ändras fondvinnarna från år till år. Det är sällan som det är samma aktiefond som slår index år efter år. Hur tänker du?

Blogginlägg

//www.etfsverige.se/etfbloggen/etf-marknaden/57-procent-av-nettoinflodena-till-indexfonder

 

Kommentarer »

  • Calvin skrev:

    Grymt bra artikel! Svårt att se hela tabellen på iphone 4 dock. Din slutsats borde dock inte börja med ’tyvärr’, du som sysslar m ETFer o indexprodukter. Var stolt över dessa bra grejer!