ETFSverige
Hem » ETF marknaden, Featured, Headline

HQ noterar svensk verkstads ETF

27 maj 2010 Inga kommentarer

HQ noterar svensk verkstads ETFHQ noterar svensk verkstads ETF

Idag fick den svenska marknaden en ny ETF med fokus på svenska verkstadsbolag när HQ noterar svensk verkstads ETF.  Vi på ETFSverige.se välkomnar svenska bransch ETF:er då svenska ETF:er  i stor utsträckning, varit fokuserade på OMXS30-indexet. Det underliggande indexet som tagits fram av Nasdaq OMX heter ”HQ OMX Verkstad”, se länk nedan för ytterligare information.

HQ Verkstad ETF består av följande verkstadsbolag och till följande andelar (per den 27 maj 2010):

[table id=43 /]

För mer information om indexet och underliggande bolag

http://nasdaqomxnordic.com/index/index_info/?Instrument=SE0003304831

Den intressanta frågan är dock vad som händer med aktien om ett verkstadsföretag växlar upp lönsamheten som en följd av hög framtida tillväxt. Tjänsteföretag särskiljs från tillverkande företag som tillhandahåller olika former av produkter och företag som tillhandahåller obearbetade råvaror. Många gånger kan gränsdragningen mellan tjänsteföretag och tillverkande företag vara oklar, då många tillverkande företag ofta tillhandahåller olika former av tjänster också, till exempel installation eller service.

Kommentarer är avstängda.