ETFSverige
Hem » ETF marknaden, Featured, Headline

Deutsche Bank 26 ETFer noterade

16 april 2010 Inga kommentarer

Deutsche Bank 26 ETFer noterade Deutsche Bank 26 ETFer noterade

Fram tills idag har Deutsche Bank via dotterbolaget db x-trackers lanserat 26 ETF:er på Nasdaq OMX (Stockholmsbörsen).

Deutsche Bank kommer att satsa mycket energi på att utbilda oss svenskar kring fördelarna med ETF:er.

För mer information om tillgängliga utbildningstillfällen och mer information om ETF:ern se nedanstående länkar:

db x-trackers svenska sajt

http://www.dbxtrackers.se/SE/showpage.asp?pageid=203

Nordnet kampanjer och utbildning

https://www.nordnet.se/mux/web/nordnet/nordnetskolan/kurser.html

Riskfaktorer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db X-trackers inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför investerare i db X-trackers bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade kapitalet. En investering i db X-trackers är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen klicka på länken Risker. Vi hänvisar även till produktspecifika ”Disclaimers”.

1Investerare och presumtiva investerare bör notera att NASDAQ OMX Stockholm har godkänt ett undantag för db-xtrackers ETFer, så att fastställt andelsvärde kan redovisas först efter att börsen öppnat, dock senast kl 11.00, de bankdagar då andelsvärdet för db X-trackers ETFer beräknas.
2 Total expense ratio (TER) – samma som totalkostnadsandel (TKA), minus transaktionskostnader.

Kommentarer är avstängda.