ETFSverige
Hem » ETF marknaden, Featured, Headline

BlackRock ETP Landscape Report September 2012

3 oktober 2012 Inga kommentarer

BlackRock ETP Landscape Report September 2012BlackRock ETP Landscape Report September 2012

BlackRock ETP Landscape Report September 2012. Begreppet börshandlade produkter (ETP, Exchange Traded Products) omfattar börshandlade fonder (ETF), börshandlade råvaror (ETC), börshandlade certifikat (ETN) och börshandlade instrument (ETI). September uppvisade det högsta nettoinflödet till ETP-marknaden sedan december 2008. Under september nettoinvesterades 43,3 miljarder USD globalt i börshandlade produkter (ETP:er), vilket kan jämföras med 11,6 miljarder USD under augusti. Senast flödena till ETP:er under en enskild månad var så höga var i december 2008 då nettoinvesteringarna var 51,3 miljarder USD.

  • Totalt under året, från januari till september, uppgår nettoinflödet till ETP-marknaden till 182,6 miljarder USD, vilket är mer än den tidigare toppnivån på 164,8 miljarder USD under samma period 2008 och mer än totalen helåret 2011 då nettoinflödet var 173,4 miljarder USD.
  • De totala investeringarna i ETP:er globalt nådde en ny högstanivå på 1 850 miljarder USD.

Ökad riskaptit ledde till större intresse för börshandlande fonder inriktade på aktiemarknaden. 

  • Stödköp av ECB, US Federal Reserve och Bank of Japan ökade investerares riskaptit och exponering mot aktie-ETPer. Av de totala nettoinvesteringarna på 43,3 miljarder USD stod inflödet i aktie-ETPer för 34.7 miljarder USD, vilket kan jämföras med endast 0.3 miljarder USD under augusti månad.

Inflödet till ETP:er med fokus på räntebärande placeringar och ETP:er med fokus på tillväxtmarknadsaktier överträffar förra årets nivåer

  • Räntebärande ETP:er har hittills i år stått för 30 procent (54,1 miljarder USD) av det totala inflödet till börshandlade produkter en stor ökning jämfört med samma period förra året då inflödet var 35,2 miljarder USD. Investeringar i ETP:er med fokus på tillväxtmarknadsaktier var totalt 26,9 miljarder USD under januari till september, vilket långt överträffar förra årets nivåer på 5,8 miljarder under samma period.

För rapporten i sin helhet:

BlackRock ETP Landscape – September 2012

Källa: BlackRock Investment Institute

 

 

Kommentarer är avstängda.