ETFSverige
Home » Archive

Artiklar i Smart belysning kategorin

Smart belysning »

[28 jul 2019 | Kommentarer inaktiverade för Marknaden för smart belysning värd 28 miljarder dollar år 2025 | ]

Enligt en ny rapport förväntas marknaden för smart belysning växa från 7,9 miljarder USD (2018) till 28 miljarder (2025), alltså med 19,1%. De största faktorerna som driver denna tillväxt är modernisering och utveckling av infrastruktur för att förvandla städer till smarta städer, ett behov av energisnål belysning, ökad användning och minskat pris för LED, ökad förfrågan på smarta lösningar för gatubelysning och ökad medvetenhet bland konsumenter om energisparande.
Tjänster växer snabbast inom marknaden för smart belysning under prognosperioden
Tjänster spelar en stor roll före och efter installationen av smarta belysningssystem. Detta segment …