ETFSverige
Home » Archive

Artiklar i Featured kategorin

Featured, Headline »

[15 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Varför investerare ska fokusera på realavkastning

Varför investerare ska fokusera på realavkastning
Realavkastningen på tillväxtmarknaderna (EM) har varit övertygande under de senaste åren, även när de fortsatte att minska på utvecklade marknader. Realavkastningen har även sjunkit på flera emerging markets. Allt annat lika väntas valutor som har en högre faktisk avkastning utvecklas bättre än de med relativt lägre realavkastning. Som diagrammet nedan visar är det reala avkastningen på emergings markets lika attraktivt som den varit de senaste fem åren.

Förra sommaren undersökte vi vad realavkastningen på emerging markets har för obligationsinvesterare. Med tanke på att realavkastningsfördelen fortsätter, anser …

Featured, Headline »

[14 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Nickel and aluminium ETPs saw inflows as trade-war punishment on industrial metals reprieve

Nickel and aluminium ETPs saw inflows as trade-war punishment on industrial metals reprieve
ETF Securities Weekly Flows Analysis – Nickel and aluminium ETPs saw inflows as trade-war punishment on industrial metals reprieve
Highlight

Long nickel and aluminium ETPs saw the highest inflows since February 2018 as prices begin to recover.
Gold ETPs receive first inflows in six weeks
Turkish woes pressure the Euro

Long nickel and aluminium ETPs saw the highest inflows since February 2018 as prices begin to recover. Nickel prices rallied 2.5% while aluminium rallied 4.2% last week as the market appears to be …

Featured, Headline »

[14 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Digital banking, bara en app eller är det mer?

Digital banking, bara en app eller är det mer?
Vi möter många ledande befattningshavare på stora banker. Vissa är visionära, många är engagerade och ett stort antal förstår att livet förändras. Få förstår hur. Jag pratar med dem om Fintech, om världen av förändring och hur millennials omformar banker, från Stripe, startade av två bröder som var 19 och 21 år, till Venmo började med två vänner i 20-talet, till Klarna skapades av några killar som arbetade på en hamburgerkedja i Sverige. Vi talar med dem om Digital banking.
Något som vi …

Featured, Headline »

[13 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Den nordiska ETF-marknaden juli 2018

Den nordiska ETF-marknaden juli 2018
Den nordiska ETF-marknaden juli 2018
I juli 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 5,6 Mdr SEK (7,4 Mdr SEK i juni 2018), varav Sverige svarade för ca 4,5 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%.
Av den totala börsomsättningen i Sverige i juli svarade ETF-handeln för ca 1,3%.
Läs hela rapporten här

Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. …

Featured, Headline »

[13 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Att förstå grunderna med en ETF

Att förstå grunderna med en ETF
Allt fler placerare använder sig av börshandlade fonder i sina investeringsportföljer. Det gör det än viktigare att ta sig tiden att lära sig att förstå grunderna med en ETF och hur detta investeringsinstrument fungera.
Enligt ETFGI data finns det i dag cirka 5 632 börshandlade produkter som handlas på mer än 63 olika börser i 51 olika länder. Detta motsvarar 3 triljoner dollar under förvaltning skriver John Authers för Financial Times.
Mer än bara en passiv indexfond
En stor majoritet av investerarna ser en ETF som en typ …