ETFSverige
Home » Archive

Artiklar i ETF:er kategorin

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[27 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
Varför välja smart beta istället för traditionell marknadsexponering?

Varför välja smart beta istället för traditionell marknadsexponering?
En av de stora frågorna som de institutionella placerarna står inför när de skall välja en ETF är varför välja smart beta istället för traditionell marknadsexponering. Många av dessa investerare har redan hoppat på tåget. Tradittionella indexfonder ger investerare en exponering mot oavsiktliga risker, till exempel genom att de överviktar de största eller bästa aktierna i ett pågående rally.
Med smarta beta-börshandlade fondstrategier kan emellertid investerare överväga alternativa sätt att delta i marknaderna samtidigt som potentiella risker minskas. David Mazza, chef för investeringsstrategier, Beta …

ETF:er, Featured, Headline »

[3 Jul 2018 | Ingen kommentar | ]
ETFs 101: What is an ETF?

ETFs 101: What is an ETF?
Find out what an exchange traded fund is, their benefits and how you can invest in them. Learn why they are one of the fastest growing investment options for Canadian investors. ETFs 101: What is an ETF?
By Horizons ETF.

The Horizons ETF Group:
The Horizons ETFs Group consists of innovative financial services companies offering regional families of ETFs in Canada, Colombia, Korea, Hong Kong, Australia, and the United States. Currently, all of the ETFs offered by these companies use the Horizons ETFs’ brand with the exception of …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[25 Apr 2018 | Ingen kommentar | ]
Valutamarknaden föddes 1972

Valutamarknaden föddes 1972
Valutamarknaden föddes 1972. Innan dess hade det så klart förekommit handel med valutor, men inte i standardiserad form. Den 16 maj 1972 listades terminskontrakt på sju utländska valutor på CME när International Monetary Market (IMM) öppnades för handel. Dessa valutor var Det brittiska pundet, den kanadensiska dollarna, den tyska D-Marken, den italienska liran, den japanska yenen, den mexikanska peson och schweizerfrancen.
Inom ett år kom handelsvolymerna att nästan tredubblas. De gick från 144 928 omsatta kontrakt 1972 till 436 374 kontrakt 1973. I och med den underliggande marknadstillväxten och …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[19 Apr 2018 | Ingen kommentar | ]
Investera på fastighetsmarknaden utan att köpa fastigheter

Investera på fastighetsmarknaden utan att köpa fastigheter
Investeringar i fastigheter kan vara mycket lönsamma. För att komma igång på fastighetsmarknaden krävs vanligen mycket kapital. Det går emellertid att Investera på fastighetsmarknaden utan att köpa fastigheter och binda upp miljonbelopp.
Investera i en REIT
En REIT, eller real estate investment trust, är ett företag som äger och förvaltar fastigheter och närstående tillgångar, såsom hypotekslån eller hypotekslån. Majoriteten av en REITs intäkter och tillgångar måste kunna kopplas till fastigheter. För att kvalificera sig som ett REIT måste företag uppfylla vissa standards samt tilläggsregler som fastställts …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[17 Apr 2018 | Ingen kommentar | ]
Fem hemligheter om aktiefonder som Du inte kände till

Fem hemligheter om aktiefonder som Du inte kände till
Även om aktiefonder är ett av de mest populära investeringsinstrumenten i världen så finns det hemligheter om aktiefonder som många investerare inte känner till. En gemensam investeringsstrategi som används av många fondförvaltare är att se genom fondplaceringarna i slutet av varje år och välja de fyra bästa eller fem bästa resultaten för att investera i för nästa år. På ytan låter det som en rimligt logisk investeringsstrategi. Det finns bara ett problem; Det brukar inte fungera särskilt bra.
Strategin bortser från det faktum …