ETFSverige
Hem » Börsen, ETF-tabeller, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder

27 december 2015 En kommentar

XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken FonderXACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder

XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder. Från den 1 januari 2016 kommer XACT Kapitalförvaltning AB ta över förvaltningen av de ETFer som i dag förvaltas av Handelsbanken Fonder AB.

XACT Kapitalförvaltning AB har godkänts som en ny emittent av ETFer av Nasdaq Stockholm AB. XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder.

Nedanstående ETFer är aktuella. Samtliga kortnamn, ISIN-koder och orderboks-ID: s för dessa ETFer förblir oförändrade. Det kommer i praktiken inte att bli någon förändring för den som äger eller handlar med dessa börshandlade fonder.

XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder

Kortnamn ISIN Valuta Valuta Orderboks ID
XACT BEAR SE0005466513 SEK SEK 28769
XACT BULL SE0001342395 SEK SEK 28770
XACT BEAR 2 SE0005466505 SEK SEK 70703
XACT BULL 2 SE0003051010 SEK SEK 70706
XACT OMXS30 SE0000693293 SEK SEK 500
XACT OMXSB Utd SE0001056045 SEK SEK 21479
XACT Norden 30 SE0001710914 SEK SEK 62503

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact är en del av Handelsbanken Fonder AB som ägs av Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Kommentarer »