ETFSverige
Hem » Börsen

Vad är ett LEI-nummer?

22 november 2019 Inga kommentarer

Den som är intresserad av värdepappershandel har kanske stött på begreppet LEI-kod eller LEI-nummer. Förkortningen står för Legal Entity Identifier och är en identifieringskod för aktörer på värdepappersmarknader världen över. Koden är globalt igenkänd och syftet med den är att identifiera de företag som är delaktiga i en transaktion med värdepapper. Det är alltså obligatoriskt för företag som handlar med derivat och andra emittenter av finansiella instrument att ansöka om och bli tilldelad en LEI-kod.

GLEIF

LEI-koder utfärdas av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) som är en icke vinstdrivande organisation baserad i Basel, Schweiz. Du kan inte få en LEI kod via varken det svenska Bolagsverket eller Finansinspektionen, även om de tillhandahåller viss information om koden på sina respektive hemsidor. Bakgrunden till organisationen GLEIF var den globala finanskrisen. I kölvattnet av krisen blev det uppenbart att en opartisk och säker identifiering av parterna i en transaktion är fundamental.

Till följd av det ovanstående är organisationens mission att skapa transparens på derivatmarknaderna. Organisationen har tilldelat koder till företag i framför allt USA och Europa, där regulatoriska krav gör att en identifiering krävs. GLEIF tillhandahåller också det globala LEI indexet, vilket innehåller standardiserad och högkvalitativ data om juridiska personer som blivit tilldelade koden. Detta gör att såväl privatpersoner som nationella myndigheter kan ha en tillförlitlig källa vid jämförelse av aktörer på derivatmarknaden.

Skaffa LEI-kod

Det går att skaffa LEI-kod på flera sätt. Var dock noggrann med att den tilldelade enheten är en så kallad Local Operating Unit (LOU), vilken blivit godkänd av LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) som fristående tillhandahållande institution. Generellt går det att ansöka genom en bank, men det går också att ansöka direkt till en LOU eller en av dess underaktörer. Det spelar ingen roll från vilken av de godkända aktörerna koden erhålls.

Du behöver inte skaffa en LEI-kod om du har en enskild firma eller ett aktiebolag som inte innehar eller handlar med värdepapper. Inte heller en juridisk person som har kapitalförsäkringsdepå måste skaffa en LEI-kod, eftersom det anses vara försäkringsbolaget som utför handeln. Om ditt bolag har värdepapper i depå, utan avsikt att handla med dem, kan det ändå vara bra att ansöka om en kod för att säkerställa att eventuella framtida transaktioner kan genomföras.

Mifid/Mifid 2

Markets In Financial Instruments Directive (Mifid) introducerades först i november 2007. Finanskrisen tydliggjorde vissa av dess svagheter, vilket ledde till att det uppföljande Mifid 2 presenterades. Mifid 2 är ett europeiskt, mycket omfattande regelverk som täcker i princip alla typer av tillgångar och yrkestillhörigheter inom finansindustrin. En av de viktigaste delarna av Mifid 2 är kravet på transparens i kostnadsstruktur. Regelverket gäller dock såväl de stora bankerna som mindre företag och privatpersoner.

I samband med att Mifid 2 infördes i början av 2018, ökade också kravet på identifieringsmöjlighet i transaktionsrapporteringen. Transaktionsrapporteringen är en viktig komponent i Finansinspektionens och andra myndigheters arbete för att övervaka värdepappershandeln för att säkerställa att denna är rättvis och utan olika former av marknadsmissbruk. Om ditt företag faller in under någon av kategorierna ovan kan du därför förvänta dig att din bank kontaktar dig i syfte att be dig skaffa en LEI-kod.

Kommentarer är avstängda.