ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Vad alla investerare måste veta om januarieffekten

6 januari 2016 En kommentar

Vad alla investerare måste veta om januarieffektenVad alla investerare måste veta om januarieffekten

Januarieffekten är en säsongsanomali på marknaden och är namnet på det börsrally som brukar inleda det nya börsåret. Denna text gör en djupdykning i orsakerna bakom aktiemarknadens säsongs hausse tendens under den första månaden av det nya året, allmänt känd som januarieffekten, och hur det går att dra fördel av denna med börshandlade fonder.

Vad är januarieffekten?

Idén om januarieffekten publicerades första gången 1942 när Sidney Wachtel kommunicerade sin tanke om att small caps företag överträffade sina large cap motsvarigheter under den första månaden på året. På senare tid har emellertid januarieffekten kommit att bli mer än bara en anomali som rör småbolagen, januarieffekten har kommit att bli en hänvisning till att många av det gångna årets eftersläntrare överträffar sitt referensindex under den första månaden på det nya året. Det finns några skäl som kan förklara detta fenomen, som vi kommer att diskutera nedan.

Låt oss först titta närmare på den historiska betydelsen av januarieffekten, där småbolagen kommit att ge sina ägare en bättre avkastning än de större bolagens aktier.

Tänk dig följande ettåriga säsongsmönster, att jämföra avkastningen på småbolagen, som representeras av det välkända Russell 2000 Indexet, jämfört med sina large cap motsvarigheter, som representeras av Russell 1000 Indexet. Tabellen kommer från Stock Trader´s Almanac.

Russell 2000/Russell 1000

January effectDe viktiga iakttagelserna ovan är:

• När den blå linjen faller, tenderar småbolagen att prestera sämre jämfört med large caps, sett från juni till november-december.
• När den blå linjen stiger, tenderar småbolagen att överträffa de större bolagen, som kan ses med start i mitten av december till början av maj.

Nu ska vi undersöka vad som ligger bakom detta säsongsmönster.

Vad ligger bakom januarieffekten?

Det finns två faktorer som ofta brukar sägas ligga bakom januarieffekten;

Skattemässiga försäljningar som görs för att ta fram latenta förluster. Institutionella kapitalförvaltare vill minimera sin skatt för året, och ett sätt att göra det är genom att sälja de största förlorarna i sin portfölj för att kompensera alla andra realiserade vinster de kan ha bokat.

Window Dressing. Detta är vanligt inte bara i samband med årsskiftet, utan förekommer ofta i slutet av varje enskilt kvartal. Institutionella kapitalförvaltare vill kunna visa upp ett bokslut för sina kunder som ser bra ut och inte innehåller några förlorare. Av den anledningen är det inte ovanligt att de säljer av de aktier som har underpresterat.

I korthet innebär det att aktierna i de företag som har utvecklats sämst under året oftast drabbas hårdast under de sista dagarna på året när portföljförvaltare säljer av dessa aktier för att optimera avkastningen inför årsskiftet.

Vad händer sedan?

Under januari kommer många investerare att rusa in på marknaden för att köpa de artificiellt nedkörda aktierna eftersom de då handlas till fyndpriser. Resultatet: de största förlorarna från föregående år kommer att överträffa den breda marknaden i januari som pengar flödar tillbaka in i dessa utbombade aktier som överreagerat på utförsäljningarna.

Det finns inga gratisluncher

Det finns inga gratisluncher på Wall Street eller någon annan marknad heller för den delen. Om du räknar med att göra ett klipp genom att att köpa de största förlorarna från föregående år och äga dem en bit in i januari är det sannolikt att Du kommer att bli besviken. Det var kanske möjligt att agera på detta sätt för 50 år sedan, men sedan denna säsongsanomali har uppmärksammats har arbitragemöjligheten har försämrats under de senaste åren och januarieffekten har inte varit lika tydlig under de senaste åren och har till och med kommit redan i december vissa år.

Alternativa investeringsmöjligheter

Det finns et antal olika sätt att dra fördel av januarieffekten. Till att börja med är det enklast att skapa en övervikt mot småbolag, något som till exempel kan göras genom någon av nedanstående typer av börshandlade fonder.

Small-Cap ETF
Micro-Cap ETF
Russell 2000 ETF
Alternativt kan investerare som vill dra fördel av januarieffekten rikta in sig det tidigare årets största eftersläntrare i hopp om att de kommer att överträffa i det nya året.

Slutsats

Att utveckla en handelsstrategi uppbyggd kring säsongenstendenser kräver mer än bara exakta tidpunkten; måste du utvärdera de nuvarande villkoren och avgöra om den historiska tendensen du jagar komemr att inträffa igen. Det finns inget som heter gratislunch på börsen.

Kommentarer »

  • ETFSverige » Blogg arkiv marknadsanomalier som alla investerare måste känna till - ETFSverige.se skrev:

    […] Januarieffekten är en ganska välkänd marknadsanomali. Här är tanken att aktier som gått sämst det fjärde kvartalet föregående år tenderar att överträffa marknaderna i januari. Anledningen till januari-effekten är så logisk att det är nästan svårt att kalla det en anomali. Investerare kommer ofta att undersöka sina aktier i slutet av året, så att de kan använda sina förluster för att kvitta mot sina kapitalvinstskatter. […]