ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Därför skiljer sig utvecklingen för ETFer åt i Norden

11 juli 2016 Inga kommentarer

Utvecklingen för ETFer åt i NordenDärför skiljer sig utvecklingen för ETFer åt i Norden

Allt fler investerare, vare det är privatpersoner eller institutioner, ser över sina placeringar. Istället för att som innan gifta sig med en eller flera aktier väljer de istället att arbeta med långsiktiga strategier. Ett sätt som detta görs är att de använder sig av börshandlade fonder som byggstenar i en hel multistrategiportfölj. Genom att använda sig av börshandlade fonder, eller ETFer som de också kallas för, går det att bygga en stabilare och mer diversifierad portfölj med lägre korrelation, vilket är viktigt i dagens lågränte- och lågavkastningsmiljö. I teorin betyder detta att den totala avkastningen ökar medan risken minskar. Därför skiljer sig utvecklingen för ETFer åt i Norden.

Intresset för börshandlade fonder har ökat markant under de senaste åren, men enbart i Norden skiljer sig användandet åt väldigt mycket. I Finland finns det sedan många år en lång erfarenhet av att arbeta med fonder, och placerarna tog snabbt till sig konceptet med ETFer. I Sverige, precis som i Danmark, har investerarna varit intresserade av denna typ av produkt, och under de senaste åren har placerarna valt att använda dem på allvar. I Norge är användarna fortfarande nyfikna, och de använder sig av börshandlade fonder, men som ett sätt att kunna investera på enskilda marknader.

En orsak till att Finland varit snabbare att ta till sig konceptet med börshandlade fonder i förhållande till sina nordiska grannländer kan bero på att landet använder euro till skillnad från övriga nordiska länder. Genom att Finland använder sig av euro saknas den valutabarriären som placerare i Sverige, Danmark och Norge måste handskas med när de köper ETFer på XETRA i Tyskland där de listas i euro. Många börshandlade fonder handlas emellertid på NYSEArca, där de listas i USD varför det egentligen inte borde utgöra ett större problem.

Danmark är väldigt mycket ett land där investeringsklimatet är räntor och ETer kommer lite från aktievärlden så därför har det tagit lite tid. Det är väl i samband med att ränte-ETFer började bli större som intresset ökade i Danmark.

Fonder, vare det är aktiefonder eller andra sorters fonder, är idag den vanligaste investeringsformen för privatpersoner som vill inestera på finansiella marknader. Enbart i Sverige är uppskattningsvis 3 000 miljarder kronor investerade i fonder. Något som är slående är att trots att fonder är en så pass populär investeringsform så är det svårt för många kunder att få reda på vad som händer med deras investeringar eftersom information och rapportering är svårtillgänglig. Den finns men det är inte helt enkelt för en lekman att tolka den. Detta är en av de fördelar som börshandlade fonder har över traditionella fonder, eftersom det ligger i fondernas struktur att de måste vara transparanta och rapportera sina innehav dagligen. Därför skiljer sig utvecklingen för ETFer åt i Norden.

Kommentarer är avstängda.