ETFSverige
Hem » Börsen, ETF-tabeller, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Utdelningsaristokraterna

27 december 2014 5 Comments

Dividend Utdelningar ETF UtdelningsaristokraternaUtdelningsaristokraterna

Utdelningsaristokraterna Utdelningar är något som många investerare tycker om, framförallt är det populärt bland många institutioner eftersom det finns gott om sådana, till exempel stiftelser, som behöver detta eftersom utdelning räknas som löpande avkastning, något som inte reavinster gör. Utdelningar kan då, till skillnad från reavinster, användas för stiftelsens ändamål.

Att äga aktier som ger utdelning, en ETF eller en börshandlad fond med fokus på att lämna sina ägare utdelning är inte bara angenämt, det innebär också en oro för om bolagen kommer att fortsätta ge utdelningar. Ett av de säkraste tecknen på att en aktie är på väg att kollapsa är när företaget meddelar att det minska eller eliminera utdelningen. Det finns inget sätt som en ägare kan försäkra sig om att ett bolag kommer att fortsätta betala utdelningar, utan historiken används ofta som ett sätt att förutspå framtida utdelningar och tillväxten. En lång historik av konsekventa utdelningar är tilltalande för många placerare.

Dividend Aristocrats

Just tanken på att en lång historia av ökade utdelningar skall kunna användas som ett verktyg att identifiera företag som även i framtiden skall ge sina ägare (stigande) utdelningar, är tanken bakom det index som kallas för S & P 500 Dividend Aristocrats.

De företag som ingår i indexet måste ha en historik om minst 25 år av ökande utdelningar och ingå i S&P 500, men det krävs inte att aktierna har ingått i S&P 500 under dessa år. I skrivande stund är det drygt var tionde aktie i S&P 500, totalt 53 stycken, som uppfyller kriterierna och ingår i detta index. Bland de företag som återfinns i Dividend S & P 500 Dividend Aristocrats kan nämnas Exxonmobil, Walmart, Coca-Cola och PepsiCo.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Ser vi på historiken för detta index och jämför detta med S&P 500 ser det emellertid positivt ut. Diagrammet visar månadsdata för S & P 500 och S & P 500 Dividend Aristocrats, både mätt som total indexavkastning. Basen i indexet är januari 1990 = 100.

Dividend Aristocrats ETF

5 Kommentarer »