ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Headline

Tre företag som betalar utdelning varje månad

19 mars 2017 Inga kommentarer

Tre företag som betalar utdelning varje månadTre företag som betalar utdelning varje månad

Vissa personer, företag och organisationer behöver löpande kassaflöden från sina investeringar. När det är extra viktigt att få detta kassaflöde är företag som betalar utdelning varje månad väldigt intressanta. Här har vi listat tre stycken sådana för den som hellre vill äga aktier direkt än de börshandlade fonder som investerar i så kallade utdelningsaristokrater.

I Sverige betalar företagen vanligen utdelning en gång per år, men det finns ett par undantag, framförallt de fastighetsbolag som har gett ut så kallade preferensaktier. I USA är det däremot vanligare att företag betalar kvartalsvis utdelning. Oavsett om utdelningen kommer årsvis, halvårsvis eller per kvartal så är det svårt att betala de löpande utgifterna med utdelningarna. Det finns emellertid ett par företag som har gått över till att betala sin utdelning varje månad. Tre av dessa företag är dem som vi tittar på här, Realty Income (NYSE: O), Shaw Communications (NYSE: SJR), och Stag Industrial (NYSE: STAG).

Det första företaget som införde utdelning varje månad

Ingen diskussion om utdelning varje månad är komplett om att nämna Realty Income (NYSE: O), en REIT, en så kallad Real Estate Investment Trust. Detta företag kallar sig självt för ”månadsutdelningsföretaget” och har till och med registrerat detta varumärke. Realty Income har gjort 559 på varandra löpande månadsvisa aktieutdelningar. Bolaget har dessutom höjt sin utdelning 78 kvartal i rad, och ger i dag sina aktieägare en direktavkastning på cirka 4,4 procent. Det betyder att utdelningen inte bara sker varje månad, den är dessutom relativt hög.

Realty Income har en diversifierad portfölj på nästan 5 000 fastigheter med långa hyreskontrakt. Det är dessa hyror som ligger bakom lejonparten av alla inkomster som ligger som grund för utdelningarna. Bolaget har fastigheter i 47 amerikanska stater, det vill säga alla utom en av delstaterna på det amerikanska fastlandet. De senaste åren har företaget haft en totalavkastning på cirka 17 procent.

En kommunikationsspecialist från Kanada

Shaw Communications har varit verksamma i mer än 50 år, och har på denna tid kommit att bli en jätte på den kanadensiska telekommarknaden. I dag har bolaget mer än 3,2 miljoner kunder, bland annat 1,9 miljoner Internetkunder och mer än en miljon privatkunder. Bolaget startade i Edmonton, men har nu utökat sitt nätverk och skickar ut sina månadsräkningar till större delen av västra Kanada. Dessa räkningar ligger till grund för de utdelningar som bolaget betalar sina aktieägare.

Shaws nuvarande utdelning ligger på 4,4 procent, och företaget har gjort ett bra jobb med att hålla sina utdelningar relativt stabila. Det faktum att Shaw är ett kanadensiskt företag adderar en bit av valutaexponeringen till ekvationen, men under lång tid har denna kommunikationsspecialist konsekvent återfört kapital till aktieägarna vilket gör detta till en intressant utdelningsaktie.

Rider på den kommersiella fastighetsmarknaden

Stag Industrial är ytterligare en REIT, och precis som Realty Income så sker investeringarna främst i kommersiella fastigheter. Ledningen för Stag Industrial har valt att köpa industrifastigheter som de sedan försöker hura ut till enskilda hyresgäster som behöver hela utrymmet. Genom att göra så hoppas ledningen i Stag att kunna låsa in långa och lukrativa hyreskontrakt.

Stag har en direktavkastning som ligger på nästan 6,00 procent, och har lämnat utdelning varje månad i snart fyra år. Investerare i REITs bör förvänta sig en potentiell volatilitet om den kommersiella fastighetsmarknaden äntligen börjar ge tillbaka en del av sina vinster under de senaste åren.

På lång sikt stödjer Stags affärsmodell gradvis tillväxt genom löpande förvärv. Kassaflödet torde av den anledningen kunna vara stabilt under en överskådlig framtid.

För det enskilda företaget spelar det inte så pass stor roll om utdelningen betalas månadsvis eller per kvartal (eller årligen). För de investerare som förlitar sig på sina portföljinkomster för att generera pengar de behöver för att betala sina månatliga utgifter är en månatlig utdelning däremot ytterst värdefull. Dessa tre aktier kan tillgodose investerarnas behov i detta avseende och har förutsättningar för långsiktig tillväxt.

Kommentarer är avstängda.