ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Uppstickare tar marknadsandelar på svenska ETF-marknaden

22 april 2014 En kommentar

Uppstickare-tar-marknadsandelar-pa-svenska-ETF-marknaden Uppstickare tar marknadsandelar på svenska ETF-marknadenUppstickare tar marknadsandelar på svenska ETF-marknaden

Att skriva att uppstickare tar marknadsandelar på svenska ETF-marknaden är bara delvis sant, det är den minst sagt etablerade aktören Deutsche Bank som tar marknadsandelar på den svenska ETF-marknaden. I Europa är Deutsche Bank en av de största aktörerna när det gäller börshandlade fonder.

Deutsche Bank, vars 26 noterade ETFer går under namnet db x-trackers, kunde glädja sig åt en ganska exakt fördubblad marknadsandel under mars 2014. Deutsche Bank har gått från en marknadsandel på 2,32 procent av volymen februari 2014 till 4,65 procent under mars 2014. Andelen avslut har gått från 1,74 procent till 2,22 procent vilket tyder på att de investerare som köper db x-trackers handlar för större belopp.

Det är värt att notera att det genomsnittliga avslutet i SEBs börshandlade fonder som handlas under namnet SpotR, låg på över 750 Tkr i mars 2014. Samma siffra för XACT ligger på 225 Tkr och för Deutsche Banks db x-trackers hamnade det på strax under 500 Tkr.

Handelsbanksägda XACT Fonder, med 19 börshandlade fonder som handlas på Nasdaq OMX i Stockholm är emellertid den dominerande aktören när det gäller ETFer på den svenska marknaden. Marknadsandelen under mars 2014 föll till 92,32 procent av den svenska ETF-marknaden, ned från 93,28 procent under februari 2014.

Stockholm ETFs mars 2014

    Listed Turnover   Trades  
Issuer Sign ETFs SEK % No %
XACT XACT 19 8 782 504 889 92,32% 38 992 96,25%
db x-trackers DBX 26 442 347 925 4,65% 898 2,22%
SpotR SPOTR 3 270 615 941 2,84% 360 0,89%
Swedbank Robur Fonder AB SWEDB 3 14 118 729 0,15% 146 0,36%
Alpcot Capital Management Ltd ACMA 1 3 491 859 0,04% 114 0,28%
      9 513 079 343 100% 40 510 100%

XACT har tappat marknadsandelar till Deutsche Bank vilket tabellerna nedan visar. I övrigt finns inga nämnvärda skillnader. I fråga om antalet avslut behåller emellertid XACT sin andel, 96,25 procent (februari 2014 96,89 procent) av alla börshandlade fonder som gick till avslut under mars var utgivna av XACT Fonder vilket tyder på att det är många av de mindre avsluten som sker i XACTs börshandlade fonder.

Sammanställningen är till viss del skev, den avser endast de börshandlade fonder som handlas på NasdaqOMX i Stockholm, och visar inte på de avslut som de svenska placerarna gör på den tyska börsen XETRA eller amerikanska NYSE.

Nordeas börshandlade fonder saknas i denna sammanställning då de är aktivt förvaltade och därför inte är samma typ som konkurrenternas.

Stockholm ETFs februari 2014

    Listed Turnover   Trades  
Issuer Sign ETFs SEK % No %
XACT XACT 19 8 462 992 005 93,28% 37 233 96,89%
SpotR SPOTR 3 263 664 042 2,91% 334 0,87%
db x-trackers DBX 26 210 453 062 2,32% 668 1,74%
Swedbank Robur Fonder AB SWEDB 3 134 219 633 1,48% 159 0,41%
Alpcot Capital Management Ltd ACMA 1 941 800 0,01% 34 0,09%
      9 072 270 541 100% 38 428 100%

Kommentarer är avstängda.