ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Tre saker som håller tillbaka tillväxten i Latinamerika

29 oktober 2015 Inga kommentarer

Latinamerika ETF Tre saker som håller tillbaka tillväxten i Latinamerika Börshandlad fondTre saker som håller tillbaka tillväxten i Latinamerika

De latinamerikanska valutorna har alla försvagats sedan början av 2014, vilket till stor del kan förklaras av en långsam tillväxt i regionen. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta resten av 2015 och en bra bit in under 2016. Nedan har vi listat de tre primära orsakerna till att den ekonomiska tillväxten i Latinamerika inte vill ta fart. Tre saker som håller tillbaka tillväxten i Latinamerika

Lägre råvarupriser. Råvaror prissätts i allmänhet i USD, och den stigande dollarn har lett till fallande priser över hela linjen för jordbruks-, energi- och metallexporten i hela Latinamerika. Det kommer i varierande grad att påverka regionens exportinkomster.

Stora bytesbalansunderskott. I många latinamerikanska länder är handelsunderskott större än historiskt och kan kräva en svagare inhemsk efterfrågan (minus import) för att kompensera för trög eller negativ tillväxt i fråga om exportintäkter.

Stigande inflation. De flesta latinamerikanska ekonomier har upplevt en ökning av inflationen på grund av eftersläpningseffekten av svagare valutor. Detta kan hindra förmågan och viljan hos regionens centralbanker att öka efterfrågan genom att lätta på penningpolitiken och, i vissa fall kan leda till mer restriktiva monetära förhållanden.

Medan de övergripande utsikterna visar på en latinamerikansk tillväxt som är under den potentiella är det viktigt att komma ihåg att regionen är mycket diversifierad och att de olika länderna och deras ekonomier skiljer sig marknat från varandra, till exempel när det gäller tillväxttakt och inflation.

Bland regionens olika ekonomier räknar vi med att Chile, Mexiko och Peru kommer att vara relativa outperformers, medan Colombia kommer att bromsa kraftigt, efter många år av imponerande tillväxt. Slutligen räknar vi med svåra tider för Argentina, Brasilien, och särskilt för Venezuela, där vi räknar med en djup recession med möjlighet till tresiffrig inflation. Låt oss ta en kort titt på varje ekonomi.

Latinamerikanska valutor

Brasilien, stora politiska problem

I början av året var de flesta mer förhoppningsfulla, och såg en möjlighet till en återhämtning som skulle leda till att Brasiliens till skulle ta fart igen under 2015. Prognosen var en real BNP-tillväxt på 1,5 procent enligt undersökning som Banco do Brazil genomförde. Bland de latinamerikanska länderna är Brasilien det land som är mest isolerat från effekterna av fallande råvarupriser. Dessutom hade landets valuta, realen, redan varit utsatt för ett hårt tryck vilket ledde till förhoppningen att Brasilien skulle kunna öka sin export till USA.

Sett i efterhand visade det sig att det var falska förhoppningar, Brasiliens aktiemarknad har rasat, förtroendet för landet är i botten, bland annat efter det att ett antal korrumptionsskandaler har uppdagats och ratinginstituten sänker Brasiliens kreditbetyg titt som tätt. Realens ras har fortsatt ytterligare och Brasiliens befolkning är minst sagt besviken på landets regering.

För den som tror på den brasilianska aktiemarknaden finns det flera börshandlade fonder att välja mellan. Den största är iShares MSCI Brazil Capped (NYSEArca: EWZ)

iShares MSCI Brazil Capped (NYSEArca: EWZ)

Chile, mellan olja och koppar

Chile förefaller att vara på gränsen till en recession, men en svagare chilensk peso kan bidra till att hjälpa till att undvika denna nedgång. Chiles ekonomi har gynnats av kollapsen i oljepriset, men hämmas av nedgången i kopparpriserna. Om kopparpriserna faller ytterligare och oljepriserna återhämtar sig, kan det vara en toxisk mix för Chile som kan leda landets ekonomi i recession. Som sådan förblir Chiles öde till viss del i händerna på den kinesiska marknaden och deras efterfrågan på koppar som är Chiles viktigaste export. Avtagande tillväxt i Kina är dåliga nyheter för chilenare.

För den som tror på den chilenska aktiemarknaden finns det en ETF som heter iShares MSCI Chile Capped ETF (NYSEArca: ECH)

Colombia, har framgångssagan nått sitt slut?

Colombia har varit en av de stora framgångarna i Latinamerika under de senaste 15 åren med fallande inflation och en robust ekonomisk tillväxt som sporrats av dramatiskt lägre nivåer av våld. På lång sikt är de flesta analytiker fortsatt optimistiska till Colombia, men de oroar sig för att tillväxten kommer att minska 2015. Lägre oljepriser har negativa effekter på Colombias ekonomi. En del av detta kommer emellertid att kompenseras av försvagningen av den colombianska peson kontra den amerikanska dollarn.

För den som tror på den colombianska aktiemarknaden finns det flera ETFer att välja mellan, två av dessa börshandlade fonder är Global X MSCI Colombia ETF (NYSEArca: GXG) och iShares MSCI Colombia Capped (NYSEArca: ICOL)

Mexikos långsamma tillväxt förbli långsam

Mexiko tillväxttakt har varit långsam de senaste åren och det verkar sannolikt att förbli långsam under resten av 2015 och en bra bit in på 2016, kanske kan landet nå 1,5 till 2,5 procent tillväxt som bäst. Lyckligtvis är landet inte lika beroende av olja som det en gång var. Kollapsen i oljepriserna verkar kosta mer än en procent i tillväxt men den goda nyheten är att en del av som sannolikt kommer att kompenseras genom fördröjning effekten av en svagare valuta, vilket bör öka exporten till USA, Mexikos främsta handelspartner.

Banco de Mexico gjort ett föredömligt arbete innehålla inflation. Ändå är dess styrränta för närvarande under inflationstakten och det går inte utesluta några räntehöjningar under loppet av 2015, särskilt om den mexikanska peson skulle försvagas ytterligare.

Slutligen, är det frågan om Mexico stabilitet. Nivån och förekomsten av våld gör att många bedömare ifrågasätter regeringens kontroll över stora delar av landet, liksom intresset för vissa regioner Mexiko som ett företags- och turistmål.

För den som tror på den mexikanska aktiemarknaden finns det flera börshandlade fonder att välja mellan. Den största är iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW)

iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW)

Peru, potential för en devalvering?

Indexleverantören MSCI hade redan i augusti varnat för att Peru var i fara att förlora sin status som tillväxtmarknad och riskerade att bli degraderad till frontier market beteckningen. Tidigare i oktober bekräftade MSCI emellertid att företaget håller Peru i tillväxtmarknadsgruppen. Indexleverantör sade att risken kvarstår och att Peru kan komma att förlora sin status som tillväxtmarknad.

Perus valuta New Sol har sjunkit i mycket mindre grad än sina latinamerikanska motsvarigheter. Detta är problematiskt med tanke på Perus enorma bytesbalansunderskott, relativt långsam tillväxt och de troliga effekterna av svagare råvarupriser. Den ekonomiska risken bedöms som fortsatt svag, med en tillväxt kring en procentenhet, men med en betydligt högre sannolikhet för en recession.

Med tanke på den inflationsdämpande inverkan av lägre råvarupriser, en relativt stark valuta (för tillfället) och långsam ekonomisk tillväxt, ser vi inte mycket kortsiktig risk för att landets centralbank kommer att införa en åtstramningspolitik.

För den som tror på den peruanska aktiemarknaden finns det en ETF som heter iShares MSCI All Peru Capped ETF (NYSEArca: EPU)

Argentina, vi gråter för Dig

Argentina är ett land som jämt och ständigt ställs inför utmanande förhållanden. En ständigt hög inflation och en centralbank som inte riktigt hinner med, men som försöker strama åt politiken. Argentina hamnade återigen i default, och verkar agera som Latinamerikas Grekland när landets regering är ovilligt att förhandla med sina långivare.

Slutligen, är regeringen med presidenten Cristina Kirchner inblandat i en skandal där en påstådd mörkläggning av iransk inblandning i attacken 18 juli 1994 mot Asociacion Mutual Israelita Argentina i Buenos Aires. Oavsett sanningshalten i dessa påståenden, kan den omgivande kontroversen hämma regeringens förmåga att hantera Argentinas ekonomiska utmaningar.

För den som tror på den argentinska aktiemarknaden finns det en ETF som heter Global X MSCI Argentina ETF (NYSEArca: ARGT)

Venezuela, håll Dig undan

För den som investerar i börshandlade fonder är antagligen Venezuela en av de mer okända av de latinamerikanska länderna, vilket beror på att det inte finns någon landspecifik börshandlad fond som replikerar börsen i detta land.

Venezuelas president Nicolas Maduro befinner sig i en föga avundsvärd situation. Inflationen är skyhög och den reala tillväxten har stagnerat. Officiellt är inflationen runt 70 procent och verkar vara på väg mot 100 procent. Oljepriset, som står för nästan samtliga (96 procent) av Venezuelas exportinkomster, har kollapsat. Valutareserven tar slut så snabbt att centralbanken konverterat ett lån från Kina till valutareserven. I januari besökte Maduro Kina, Qatar och Ryssland att be om lån och stöd för att avvärja en överhängande default på Venezuelas obligationer. Bristen på basvaror gäller allt från toalettpapper till tamponger vilket skapar en social oro.

För att göra det hela ännu mer förvirrat så har Venezuela inte mindre än tre olika officiella valutakurser, det råder skilda växelkurser för olika typer av varor. Officiellt går det cirka 6,3 Bolivars på en dollar, men på den svarta marknaden får Du 175 Bolivars för samma dollar. Under tiden försöker den venzolanska regeringen hantera sitt budgetunderskott genom att trycka nya pengar i en takt som närmast kan jämföras med Weimarrepubliken om än inte i samma skala.

Det finns i dagsläget ingen börshandlad fond som är specifikt inriktad på att replikera utvecklingen för vare sig den venezolanska aktiemarknaden eller för obligationer utgivna av Venezuela, något som blankare världen över beklagar med tanke på hur en sådan ETF skulle ha utvecklats under det senaste året

Venezuela har emellertid en framträdande plats i vissa ETFer som investerar i tillväxtmarknaderobligationer, inklusive iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (NYSEArca: EMHY). EMHY avsätter nästan 11% av sitt kapital på 200 MUSD till investeringar i Venezuelas obligationer, en betydande summa när det oljerika sydamerikanska landet som enligt vissa bedömare är på väg att göra en default.
Avkastningen på två venezuelanska obligationer ligger nära 27 procent. Med en inflation som toppade på nästan 60 procent är kostnaden för kreditswappar som handlare skulle använda för att försäkra sig mot standard på venezuelanska femåriga obligationer nu högre än något annat land, enligt Financial Times.

Kommentarer är avstängda.