ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Strategier för en omvärld med stigande räntor

8 februari 2016 Inga kommentarer

Strategier för en omvärld med stigande räntorStrategier för en omvärld med stigande räntor

Eftersom den amerikanska centralbanken FED, Federal Reserve, har för avsitk att gradvis höja räntan kommer de placerare som arbetar med börshandlade fonder att behöva anpassa sin portföljer till en förändrad omvärld. I nedanstående artikel tittar vi på olika strategier för en omvärld med stigande räntor.

I sin webcast Positioning Portfolios in a Rising Rate Environment https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=ETFtrends&eventid=1114948&sessionid=1&key=74DFE6E5C23366DFBA867D568D977612®Tag=&sourcepage=register diskuterade CIO för Americans, Joe Benevento, co-head för Global Fixed Income på Deutsche Asset Management, med Sebastien Galy, FX strateg på Deutsche Bank, Chuck Self, CIO and COO of iSectors LLC och Jack Fowler, VP Global Client Group för Deutsche Asset Management diskutera strategier för att hjälpa kunder att positioner sina portföljer för kommande räntehöjningar från FED.

Med stigande räntor kan obligationsinvesterare använda utilize rate-hedged bond ETFer för att generera intäkter och behålla sin löpande avkastning. Under 2015 lanserade DeAWM

Deutsche db X-trackers Investment Grade Bond – Interest Rate Hedged ETF (NYSEArca: IGIH)
Deutsche db X-trackers High Yield Corporate Bond – Interest Rate Hedged ETF(NYSEArca: HYIH)
Deutsche db X-trackers Emerging Markets Bond – Interest Rate Hedged ETF (NYSEArca: EMIH).

IGIH spår investment grade företagsobligationer, HYIH innehåller en grupp av spekulativa men kvalitativa skräpobligationer och EMIH följer utvecklingen för US-dollar-denominerade tillväxtmarknadsobligationer. Till skillnad från traditionella obligations-ETFer försöker dessa börshandlade fonder att minska räntekänsligheten över avkastningskurvan i en stigande miljö genom att ta korta positioner i US Treasury terminer

Genom sina korta positioner har IGIH, HYIH, och EMIH en modifierad duration på cirka noll år – duration är ett mått på en räntefond känslighet för ränteförändringar. Eftersom dessa obligationsfonder är konstruerande för att ha en duration på i princip noll innebär detta att ett stigande ränteläge inte påverkar värdet på dessa börshandlade fonders investeringar negativt. Det innebär att stigande räntor har en låg påverkan på dessa börshandlade fonder.

Minskad penningmängd kommer att stärka dollarn

I takt med att FED stramar åt sin penningpolik kommer den minskade penningmängden att bidra till att stärka den amerikanska dollarn mot en korg av utländska valutor. Detta betyder att aktieinvesterare har uppmärksamma eventuella valutarisker som är förknippade med att investera i utländska aktier – svagare utländsk valuta innebär att internationella avkastning minskar vid konvertering tillbaka till en starkare dollar.

Alternativt kan internationella investerare som köper aktieuppbackade ETFer använda sig av valutasäkrade börshandlade fonder för att minska de negativa effekterna av deprecierande utländsk valuta eller en förstärkning av den amerikanska dollarn. Det finns till exempel Deutsche db X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (NYSEArca: DBEF) som ger investerare en valutasäkrad exponering för aktiemarknaderna i det utvecklade Europa, Australasien, Fjärran Östern.

Kommentarer är avstängda.