ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Skräp lockande placering

20 december 2014 En kommentar

High Yield ETF Skräp lockande placeringSkräp lockande placering

Skräp lockande placering I våra arkiv har vi hittat en artikel av Stephan Agerman som grundade ETFSverige.se, och i dag arbetar på Deutsche Bank med bland annat den satsning på ETFer som den tyska banken gör under namnet db-x trackers. Vi publicerar artikeln Skräp lockande placering. Artikeln publicerades ursprungligen i maj 2012.

Intresset för så kallade skräpobligations-ETF:er bara ökar. Det beror på att avkastningen är högre och risken är lägre än om du placerar i aktier.

Under det senaste decenniet har ränteplaceringar slagit aktier i avkastning. Nu är räntenivåerna i flera länder på extremt låga nivåer. Förutsättningarna för fortsatta räntenedgångar och därmed fortsatta prisuppgångar i obligationer är mycket begränsade.

Detta har fått investerare att öka risknivån och investera i ränteinstrument med låga kreditbetyg, så kallade skräpobligationer. I denna krönika tittar vi närmare på ETF-utbudet inom detta populära investeringsområde.

Ränte-ETF:er som investerar i obligationer med låga kreditbetyg kallas för high yield, junk bonds eller på svenska skräpobligationer. Dessa ETF:er kan investera dels i statsobligationer, dels i företagsobligationer med låga kreditbetyg.

Vanligast förekommande är den första varianten, alltså företagsobligationer.  Skräpobligationer ger i och med den högre risknivån en högre ränta än säkrare statsobligationer med höga kreditbetyg.

I år har obligationer med lägre risk i regel utvecklats negativt i och med att räntorna har börjat att stiga. Skräpobligationer har dock fortsatt att utvecklas positivt. Bäst har det gått för europeiska skräpobligations- ETF:er.

Vad ska man köpa? Skräpobligations- ETF:erna i mitt urval är inte fullt jämförbara. De stora skillnaderna ligger framför allt i bllöptid och de underliggande branschvikterna. Till exempel har SPDR:s ETF en stor viktning mot industribolag medan iShares iBoxx USD har en mer jämnt fördelad viktning mot ett flertal olika sektorer.

De flesta bedömare vi följer rekommenderar inte att köpa årets vinnare, det vill säga europeiska skräpobligations- ETF:er. De är i stället mer intresserade av amerikanska skräpobligationer.

Med andra ord kan de största ETF:erna sett utifrån förvaltat kapital, iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond Fund (ticker HYG) och SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF (ticker JNK), vara intressanta investeringsalternativ som är värda att titta närmare på.

ETFer med hög ränta

ETFer med hög ränta    
     
Fond Ticker Förv. avg, %
iShares iBoxx Euro High Yield Bond (EUR) EUNW 0,5
Advisor Shares Peritus High Yield (USD) HYLD 1,36
SPDR Barclays Capital High Yield (USD) JNK 0,4
Guggenheim Bullet Shares 2014 High Yield (USD) BSJE 0,42
Guggenheim Bullet Shares 2015 High Yield (USD) BSJF 0,42
PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bond (USD) HYS 0,55
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (USD) HYG 0,5
Power Shares Fundamental High Yield (USD) PHB 0,5

Stephan Agerman, analytiker ETFSverige.se

Stephan Agerman är passionerat intresserad av börshandlade fonder. Så pass att han 2009 startade informationssajten ETFSverige. se, vid sidan av sitt ordinarie jobb på en investmentbank i Stockholm.

Kommentarer »

  • ETFSverige » Blogg arkiv Änglar i form av börshandlade fonder skrev:

    […] ANGL skiljer sig från till exempel iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd (NYSEArca: HYG) och SPDR Barclays High Yield Bond ETF (NYSEArca: JNK) såtillvida att även om alla dessa tre börshandlade fonder investerar i högavkastande […]