ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Sju länder som har börser med mer handel än i USA

14 augusti 2014 Inga kommentarer

Stock trading Sju länder som har börser med mer handel än i USASju länder som har börser med mer handel än i USA

När vi talar om aktier och börser så tänker folk i allmänhet Wall Street när de inte tänker Stockholmsbörsen. Med ett marknadsvärde som ligger på nästan 24 triljoner USD är USA den största globala aktiemarknaden i världen. Det finns emellertid börser och länder som kan visa upp en betydligt högre omsättning. Sju länder som har börser med mer handel än i USA

Värdet på de aktier som handlas styrs självklart av storleken på aktiemarknaden, men också av den fria floaten, likviditetsbegränsningar och transaktionskostnader.

Dessutom påverkar variationer i den lokala aktiekulturen en hel del. Det går att se betydande skillnader i förhållandet mellan omsättningshastigheten (det totala värdet av omsatta aktier under perioden dividerat med det genomsnittliga börsvärdet under perioden aktier) även bland mogna aktiemarknader.

Credit Suisse har kommit fram till att det finns inte mindre än sju aktiemarknader som har en högre omsättningshastighet på sina börser än vad USA har. Bilden nedan visar detta, och vi kan se att Kina och Turkiet har relativa extremvärden, med en högre andel omsättning än mer utvecklade marknader som Japan och USA, på grund av sina höga nivåer av delaktighet och en stark aktiekultur bland inhemska förmögna privatpersoner.

De mindre latinamerikanska marknaderna, till exempel Chile, Colombia och Peru, har den överlägset lägsta aktieomsättningen vilket kan förklaras av ett högt aktieägande hos pensionsfonder, något som är extra tydligt i Chile. Detta gör att handeln koncentreras till ett antal större aktier.

Sju länder som har börser med mer handel än i USA

Global Equity Market

Kommentarer är avstängda.