ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Sektorer som är känsliga för stigande räntor

24 november 2015 Inga kommentarer

Higher Interest rates ahead Sektorer som är känsliga för stigande räntor ETF Börshandlade fonderSektorer som är känsliga för stigande räntor

Om Federal Reserve väljer att höja räntorna i december 2015 så finns det ett par sektorer, och därmed också börshandlade fonder, som kommer att utvecklas sämre av de högre räntorna. Vi tittar på sektorer som är känsliga för stigande räntor. Erin Gibbs på S & P Investment Advisory Services pekar ut industri- och materialsektorn eftersom både högre priser och en starkare dollar skulle kunna sätta press på dessa två marknadssegment.

För de investerare som arbetar med ETFer skulle det i första hand kunna innebära problem för de sektorspecifika börshandlade fonderna. Bland dessa kan nämnas Industrial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLI), Vanguard Industrials ETF (NYSEArca: VIS), iShares U.S. Industrials ETF (NYSEArca: IYJ) och Fidelity MSCI Industrials Index ETF (NYSEArca: FIDU).

Gibs anser emellertid att det är materialsektorn som kan komma att drabbas hårdast, och att det är denna sektor som investerarna bör se upp med. Bland de börshandlade fonder som finns kan nämnas Materials Select Sector SPDR (NYSEArca: XLB), Vanguard Materials ETF (NYSEArca: VAW) och iShares U.S. Basic Materials ETF (NYSEArca: IYM). Båda dessa sektorer kommer att påverkas starkt av förändringar i dollarkursen, men det är frågan om inte materialsektorn är den som kommer att drabbas hårdast, eftersom denna sektor lider av en stark dollar eftersom det minskar värdet på de utländska intäktsströmmarna samtidigt som det tynger råvarupriserna.

Resultaten minskar med fem procent

Gibbs spår att resultaten i materialssektorn kommer att falla med cirka fem (5) procent under de kommande tolv månaderna. Dessutom handlas sektorn till relativt höga värderingar jämfört med innan när aktierna betalas till 7,5 gånger det prognostiserade resultatet.

Boris Schlossberg hos BK Asset Management pekade också på en potentiell svaghet i oljeprospekteringssektorn framöver. Efter SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEArca: XOP) rusade över 16 % under kvartalet, varnade Schlossberg investerare att hålla sig borta från denna sektor. Han säger att dessa företag kommer att pressas hårt av att oljepriset är lågt, samtidigt som kostnaderna för prospektering stigit och att många av dessa bolag har stora lån. Schlossberg anser att varje uppställ i XOP är en möjlighet att sälja av denna ETF.

Mer aggressiva investerare som hoppas på att oljepriset skall falla ytterligare kan använda sig av den nyligen lanserade Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear Shares (NYSEArca: DRIP). Denna börshandlade fond har som mål att ge investerarna 300 procent av den dagliga inverterade avkastningen för det underliggande indexet S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index.

Kommentarer är avstängda.