ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Satsa på råvaruimportörerna

9 februari 2015 Inga kommentarer

Satsa pa ravaruimportorerna Satsa på råvaruimportörernaSatsa på råvaruimportörerna

Låga värderingar och fallande råvarupriser kan hjälpa vissa tillväxtmarknader och de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av dessa att ge en överavkastning mot andra globala marknader. Det kan därför vara värt att satsa på råvaruimportörerna

Jack Ablin, investeringschef på BMO Private Bank, hävdar att tillväxtmarknadsaktierna är relativt billigt jämfört med amerikanska marknaderna och bör kunna dra nytta av de billigare råvarupriserna.

Ett price-to-sales förhållande på 1,0

MSCI Emerging Markets Index visar ett price-to-sales förhållande på 1,0 medan S&P 500 har ett P/S-tal på närmare 1,8. Enligt nyhetsbyrån Bloombergs data hade MSCIs index en 44 procent lägre kvot än S&P 500, den största rabatten för tillväxtmarknader sedan november 2011. Ablin framhåller emellertid att investerarna måste vara noggranna i valet av emerging markets. Själv delar Ablin upp emerging markets i råvaruproducenter och råvarukonsumenter, och just nu föredrar han den senare gruppen.

BMO har till exempel undersökt undersöker iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (NYSEArca: EEMA), en ETF som investerar i asiatiska tillväxtmarknader. Dessa ekonomier, och därmed också EEMA, har kunnat dra fördel av det fallande oljepriset. EEMA har stigit med 4,2 procent sedan årets start, och steg med 17,4 procent under 2014, mätt i USD. Under samma period har MSCI EM Index stigit med 2,6 procent respektive 9,5 procent, mätt i USD. iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF har en tung exponering mot råvaruimportörer som Kina (32,2 procent), Sydkorea (22,1 procent), Taiwan (18,9 procent), Indien (11,1 procent) samt Malaysia (5,2 procent).

Tillväxtekonomier som nästan uteslutande förlitar sig på naturresurser ska undvikas säger Ablin, med argumentet att aktier i företag baserade i dessa länder kommer att drabbas som priset på olja och andra råvaror faller.

Kommentarer är avstängda.