ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Headline

Så här stor del av råvarumarknaden kontrollerar Ryssland

25 april 2014 2 Comments

russia-st-basils Så här stor del av råvarumarknaden kontrollerar RysslandSå här stor del av råvarumarknaden kontrollerar Ryssland

Så här stor del av råvarumarknaden kontrollerar Ryssland. Många placerare följer noggrant den geopolitiska oron mellan Ryssland och Ukraina. Oavsett om politik är något som intresserar människor är det av stor betydelse för den som agerar på de finansiella marknaderna, något som i synnerhet gäller de som är verksamma på råvarumarknaden. Så här stor del av råvarumarknaden kontrollerar Ryssland.

Detta beror på att Ryssland är en stor producent av råvaror, både när det gäller energi i form av olja och naturgas, metaller som platina, palladium och nickel, gruvdrift och jordbruk.

Detta gör att investerare blir oroliga för den inverkan Ryssland dominans på råvarumarknaden kan få på priserna på olika råvaror. Ryssland står i dag för 13 procent av den globala oljeproduktionen och 14 procent av den globala naturgasproduktionen.

Internationella samfundet överväger ytterligare sanktioner mot Ryssland.

Betydelsen av de ryska energiflödena till både Ryssland, i form av skatter och licensavgifter och i USA och Europa (via eventuella effekter på tillväxt och inflation) gör att sannolikheten att det kommer att genomföras någon form av energirelaterade sanktioner är osannolik.

Sanktioner för vissa metaller som platina, palladium och nickel är också osannolika eftersom dessa metaller kan vara svåra att ersätta på marknaderna i Europa och USA med tanke på Rysslands stora andel av den globala produktionen.
Russian commodity

2 Kommentarer »

  • » Blogg arkiv Så går börsen i dag 20140425 skrev:

    […] Så här stor del av råvarumarknaden kontrollerar Ryssland […]

  • » Blogg arkiv ETFer för fotbolls-VM skrev:

    […] ETF redovisar fortfarande year-to-date förluster, men som Bloomberg rapporterade fredags, så har Rysslands riktmärke Micex index ökat med 20 procent från sin botten den 14 mars, vilket innebär att de […]