ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20160923

23 september 2016 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20160923 OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20160923

Så här går börsen i dag 20160923 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 23/9-2016. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20160923 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20160923. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 Har brutit motståndet

OMXS 30 bröt under torsdagen motståndet vid 1 445 och öppnade därmed för en fortsatt uppgång i och med att vi fick en stängningskurs över det tidigare motståndet.

De dagliga tekniska indikatorerna nedan är nu stigande sedan någon dag tillbaka och det borgar också för en fortsatt positiv utveckling. Nu krävs det att aktien ska hålla sig över 1 445 för att vi ska se fortsatt ljust på utvecklingen. Detta ser jag just nu inte som något problem men jag vill ändå alltid ha med säkerhetsbältet.

Index ger oss nu indikationer på en fortsättning till motståndet vid 1 470 (+1,7%), vilket troligen testas innan september är till ända.

Trenden har sedan sommaren varit stigande för index. Många aktier har varit i stigande trender sedan i våras och dessa har under sommaren tagit en paus för att nu blåsa på i en avslutande våg uppåt. I denna ovanligt stora blandning av trender för olika aktier ser vi nu att de indextunga aktierna nu är på väg att bidra till uppgången för index.

Vi ser nu närmast vad vi får för budskap av marknaden när det gått 3 månader från botten 1 241 den 27 juni. den 27 april 2015 fick vi in rekordet på 1 720 och där har vi nu ett jubileum att bevaka 17 månader senare. Det handlar om tisdag i kommande vecka.

På detta följer sedan den viktiga reaktionen den 29 september (1 369) förra året som nu vill vara med på sin 12-månadersdag. Tar vi sedan också in toppen 1 669 från den 29 maj 2015 och dess 16 månader får vi det riktigt trevligt i nästa vecka. Jag räknar med att någon av dessa dagar, 27-29 september, ska kunna leverera en tillfällig topp. Hur viktig den blir beror som alltid på vilket värde index intar då. Hittar vi samband i pris med dessa fyra reaktionspunkter ökar sannolikheten för en viktigare topp.

Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 43,6 och 34,7 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 92,9 och 89,9 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 69,7 och 49,7 stigande

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015.
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade med 90-månadersrytmen från toppen i oktober
2007. Den toppen indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 7,5 år=90
månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015.
Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=42 månader=192 veckor=1 344 dagar

Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Sex viktiga rytmer

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra viktiga.
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.
Dessa 6 baseras på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året.
3 mån 23 september – 23 juni
12 mån 29 september – 29 september 2015
9 mån 30 september – 30 december
6 mån 6 oktober – 6 april
15 mån 8 oktober – 8 juli 2015
18 mån 27 oktober – 27 april 2015

Nedan följer de 5 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11 och 21 månader)
1 mån 6 oktober – 6 september
5 mån 6 oktober – 6 maj 2016
11 mån 9 oktober – 9 november 2015
7 mån 14 oktober – 14 mars
21 mån 15 oktober – 15 januari 2015

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20 månader)
Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-57 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 43-45 procent.
Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.
8 mån 27 september – 27 januari (topp)
16 mån 29 september – 29 maj 2015 (topp 1669)
4 mån 30 september – 31 maj (topp)
10 mån 1 oktober – 1 december 2015 (topp)
20 mån 2 november – 2 mars 2015 (topp)
14 mån 11 oktober – 11 augusti (topp)

Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta.
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 27 september, 9 oktober, 21 oktober, 3 november

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1 470 och 1 508 Stöd 1432 och 1 395

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

omxs30

 

Kommentarer är avstängda.