ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20170324

24 mars 2017 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20170324 OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20170324

Så här går börsen i dag 20170324 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 24/3-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20170324 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20170324. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 – 28 dagar senare

OMX S30 index 1 593,25

(C 1 581,28 H 1 581,57 L 1 560,84)

OMXS tog ett stort steg nedåt under sex dagar efter toppen 1 603 den 16 mars. Den 22 mars var index nere på 1 551 efter ett fall på 52 punkter (-3,2%). Tidsmässigt är alltid en rörelse på 28 kalenderdaga viktig för avstämning. Nu fick vi in lågpunkten på 28:e dagen räknat från toppen 1 594 den 22 februari.

Det betyder i första hand reaktion och det fick vi och det med 30,5 punkter till 1 582 under torsdagen. Vi har rörelsefaktorn på 40 punkter på aktuell nivå och 2/3-delar av denna utgör 30 punkter. Det leder oss att kräva ett genombrott av 1 582-nivån för att kunna lyfta hela vägen med 40 punkter, där det handlar om 1 591.

Det intressanta att se är den styrka som fortfarande ligger kvar i marknaden och ger oss möjlighet till en fortstat uppgång. Men så är det oftast i en stigande trend som inte levererat en lägre topp och därmed säljsignal. Det är därför en lägre topp 30 dagar eller mer efter en högsta notering är så viktig. Först efter flera veckors harvande efter en topp börjar allt fler ge upp och dra sig ur. Men innan dess veckor har gått är man fortfarande optimistisk och håller kvar vid sitt positiva tänkande. Men vartefter tiden rullar iväg och uppgången inte kommer backar man i sin optimism och vill i stället säkra den vinst man har. Eller i värsta fall se till att en förlust inte ökar om man köp i slutfasen av uppgången.

Med en stigande trend i bagaget kan det leda till nya toppar, där den 27 mars är det datum vi haft som mycket viktigt under hela våren. Egentligen handlar det om hela perioden 27 mars till 6 april, som ska ge oss mer information om fortsättningen in mot försommaren.

Det gäller att index stänger mars månad över 1 595 för att andra positiva signaler ska leva kvar i marknaden. Misslyckas det är det daga att bli allvarlig och fokusera på de aktier som redan gett negativa signaler och följa resterande in i mål. Lyckas index stänga mars månad över den relaterade nivå kan vi sikta högre.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,5 och 80,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,2 och 87,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 42,6 och 43,9 fallande

Tidigare toppar och bottnar

(Uppdaterad 16 mars -17)

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda tidpunkter är i fortsättningen viktiga när vi räknar på nya reaktionspunkter.

Uppgången från den 9 mars 2009 är nu uppe i åtta, när vi nu passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historik i New York är 8 år och 1 månad, vilket är det samma som 420 veckor och det värde vi arbetar med i olika sammanhang. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en reaktion nedåt.

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen från toppen i oktober 2007. Den toppen indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick.

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa toppar.

Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under de dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 6 mars -17)

Under denna rubrik lägger vi ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt när det gäller antalet deltagare våra kurser vi ger om just  ”Tidscyklerna på börsen”.

Vi har anledning att följa rytmerna på 20, 21, 22,5 månader från de viktiga topparna 19 mars -15, 27 april -15 och även den lägre toppen 29 maj -15.

Den senare hade sin rytm på 21 månader aktiverad den 28 februari och den 1 mars. Nu måste vi avvakta och se vilka aktier som väljer att ge mer än ett hack i kurvan för att vara mer säkra på vad denna grupp av aktien och index vill ge på nedsidan i en reaktion.

Reaktionen efter toppen den 22 februari efter att index var upp till 1 594. Nästa topp fick vi den 1 mars vid 1 595 och den kom in 15 månader efter toppen vid 1 487 den 1 december -15. Här inväntar vi tydligare signaler på vilka aktier som släpper den positiv trenden och ger i första hand en rekylfas över några veckor.

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta.

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 26 mars, 9 april, 23 april

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 508

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Kommentarer är avstängda.