ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Politisk oro skakar Thailand

26 januari 2015 Inga kommentarer

Thailand ETF THD Politisk oro skakar ThailandPolitisk oro skakar Thailand

IShares MSCI Thailand Capped ETF (NYSEArca: THD) firar inom kort sju år som en börsnoterad fond. Under dessa sju år har THD, en landspecifik ETF som endast köper aktier i Thailand skakats av flera politiska händelser och instabilitet. Politisk oro skakar Thailand

Ytterligare en av dessa händelser är i sitt varande sedan det att det thailändska parlamentet röstade för att åtala förre premiärministern Yingluck Shinawatra. Åtalet avser den roll som Yingluck Shinawatra haft i en risprissättningsskandal. Hon riskerar upp till 10 års fängelse om domstolen finner henne skyldig till anklagelserna.

THD tog emellertid emot nyheten med ett lugn

THD tog emellertid emot nyheten med ett lugn, denna ETF steg faktisk med en halv procent och omsättningen låg cirka tio (10) procent över den genomsnittliga handelsvolymen i fredags, den dag då det thailändska parlamentet röstade för att åtala sin förre detta premiärminister. En exponering mot Thailand har varit bra hela 2015, och vid årsskiftet var många institutionella investerare överviktade mot denna asiatiska nation som sedan årsskiftet stigit med 5,2 procent. Den enda landspecifika börshandlade fond som har klarat av att ge sina investerare en bättre utveckling på sitt kapital under året är iShares MSCI Philippines ETF (EPHE).

Den thailändska börsens generalindex, SET Index, är en av de som utvecklats bäst under året. SET Index har stigit med 2,65 procent efter att ha rapporterat en uppgång om 15,3 procent under 2014. Obligationspriserna har mobiliserat och valutan är nära sin starkaste nivå sedan oktober, en av de starkaste i Asien mot den stigande dollarn.

För närvarande är Thailand politiskt stabilt

För närvarande är Thailand politiskt stabilt efter det att nyheterna om att Shinawatra kommer att åtalas. Det politiska läget är något som en investerare alltid bör ha i åtanke innan denne gör en placering i THD eftersom det politiska läget påverkar de kortsiktiga utsikterna för denna ETF. Shinawatra kommer från en mycket populär familj, och hon efterträdde sin bror Thaksin som avsattes i en 2006 militärkupp. Somliga bedömare anser att Thailand präglas av en politisk instabilitet, något som har fått en ökad genomslagskraft sedan militären övertog makten i maj 2014. Faktum är emellertid att Thailands ekonomi och inkomster historiskt expanderat snabbare och varit mer stabila under de tre senaste perioder militären lett regeringen, jämfört med de nio senaste civila perioderna.

Skäl att vara försiktig med THD

Fortfarande finns det emellertid skäl att vara försiktig med THD. I Thailand kan ett ögonblick av lugn snabbt ge vika för politisk volatilitet. Dessutom är de thailändska aktierna är dyra i förhållande till MSCI Emerging Markets Index. De thailändska aktierna handlas till 13,5 gånger kommande result jämfört med 10,8 gånger på MSCI Emerging Markets Index. Precis som i fallet med Filippinerna och Chile väntas de fallande oljepriset hjälpa den thailändska ekonomin då Thailand måste importera merparten av sin energiförbrukning.

Standard Chartered Bank är djärv nog att förutse låga oljepriset kommer att hjälpa Thailand nå en BNP-tillväxt om sex (6) procent i år, långt över den uppskattningen på fyra (4) procent som av de flesta andra bedömare uttryckt.

Kommentarer är avstängda.