ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Placerarna rusar till Tyskland

14 februari 2015 En kommentar

Placerarna rusar till TysklandPlacerarna rusar till Tyskland

Placerarna rusar till Tyskland Det är inte bara i USA och i Sverige som aktiekurserna nått nya rekordnivåer under de senaste månaderna. Den tyska aktiemarknadens generalindex, DAX30, steg under fredagen till en ny rekordnivå och handlades för första gången över 11 000. Placerarna rusar till Tyskland

Som ett direkt resultat av detta rusar investerarna till den tyska aktiemarknaden. Just nu ser vi hur det formligen pumpas in pengar i både tyska aktier och de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den tyska aktiemarknaden. Recon Capital DAX Germany ETF (NasdaqGM: DAX), den enda amerikanska börsnoterade fonden som replikerar utvecklingen av DAX har stigit med cirk a åtta (8) procent under den senaste månaden. Med sin tunga exponering mot stora, multinationella företag, drar DAX index nytta av en deprecierande eurovaluta. En svagare euro skulle bidra till att stödja exporttillväxt och potentiellt generera större intäkter från utländska verksamheter för dessa multinationella företag.

En svagare euro i kombination med starka data från Eurozonens största ekonomi fick placerarna att addera betydande kapital till alla Tysklands-ETFer. Fram till och med i torsdags var det endast tre börshandlade fonder som sett inflöden på mer än en halv miljard USD, iShares MSCI Germany ETF (NYSEArca: EWG), den största Tyskland ETF var emellertid en av dessa.

En annan av de ETFer som noterat detta är WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (NYSEArca: HEDJ). HEDJ allokerar 26 procent av sitt kapital till den tyska aktiemarknaden. Ingen annan ETF har sett lika stora inflöden under 2015 som HEDJ som tillförts 4,1 miljarder dollar. Avståndet till den näst största ETFen, ETF, SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), är betydande. GLD har emellertid sett kapitalinflöden på över 1,6 miljarder USD.

Procentuellt sett är det Deutsche db X-trackers MSCI Germany Hedged Equity Fund (NYSEArca:DBGR) och WisdomTree Germany Hedged Equity Fund (NasdaqGM:DXGE) som sett de största inflödena. DXGE har mer än dubblats i storlek under 2015, och har mer än tredubblat sin förvaltade volym sedan början av 2014. Dessa två börshandlade fonder understryker fördelen av att kombinera en hedge av euron med en placering på den tyska aktiemarknaden. Båda dessa ETFer har en avkastning på två siffriga tal medan iShares MSCI Germany ETF (NYSEArca: EWG) ”bara” stigit med 7,5 procent.

Ekonomiska data talar för en fortsatt uppgång i Tyskland och de ETFer som replikerar utvecklingen av denna aktiemarknad. Tysklands BNP steg med 0,7 procent under Q4 2014, mot prognostiserade 0,3 procent. Den privata konsumtionen ökade markant under det fjärde kvartalet, och investeringar utvecklades positivt, drivet av en betydande ökning av byggproduktionen.

DAX30

Kommentarer »

  • ETFSverige » Blogg arkiv Oljan över 60 USD, första gången under 2015 skrev:

    […] av januari, bland annat som en följd av oro för ett globalt överutbud. I fredags kom emellertid BNP-siffror från EUs största medlemsland, Tyskland, som visade att landets ekonomiska tillväxttakt under det fjärde kvartalet 2014 låg på 0,7 […]