ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Det bästa sättet att placera diversifierat i finska aktier

31 december 2014 11 Comments

Finland ETF Helsingfors Helsinki Det bästa sättet att placera diversifierat i finska aktierDet bästa sättet att placera diversifierat i finska aktier

Det bästa sättet att placera diversifierat i finska aktier En av de mest omsatta börshandlade fonderna hos Nordnet varje månad är den finska OMX Helsingfors 25. Nordnet bedriver en omfattande verksamhet i Finland så det är inte så pass konstigt att denna ETF är så pass populär på denna marknad. Dessutom har de finska investerarna, till skillnad från många av de andra nordiska placerarna tagit till sig konceptet med börshandlade fonder på ett helhjärtat sätt.

Ett av de absolut bästa sätten att få en exponering mot den finska aktiemarknaden, är att köpa den börshandlade fond som ges ut av det finska kapitalförvaltningsföretaget Seligson & Co, vars ETF heter OMX Helsingfors 25 och handlas på Nasdaq Helsinki under kortnamnet SLG OMXH25. Med Seligson & Co OMX Helsingfors 25 ETF får du en bra diversifiering över de 25 mest omsatta bolagen på Helsingfors börs med en enda affär. Diversifiering är det effektivaste sättet att minska på marknadsrisken på aktiemarknaden. Diversifieringen minskar på volatiliteten, det vill säga upp- och nedgångarna i kurserna utan att dra ned på avkastningsförväntningen. I vissa av de finska aktierna, till och med de mest omsatta, är inte likviditeten alltid så god, varför SLG OMXH25 är det bästa sättet vi har kunnat hitta för att köpa hela den finska marknaden i en enda affär.

Enda börshandlade fonden som listas på Nasdaq Helsinki

OMX Helsinki är den enda börshandlade fonden som listas på Nasdaq Helsinki, varför denna ETF har en hundraprocentig marknadsandel. Det finns emellertid ett alternativ i form av iShares MSCI Finland Capped (NYSEArca: EFNL), och enligt uppgift lär det komma ytterligare börshandlade produkter från Finland under 2015. SLG OMXH25 har funnits sedan 2002, och har ett gott rykte bland placerarna i både Finland och globalt.

Målet för placeringsverksamheten för OMXH25 börshandlad fonden är att följa avkastningen för OMX Helsingfors 25-aktieindexet. Fonden erbjuder således ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i en diversifierad aktieportfölj, som representerar utvecklingen av de mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen.

Med indexandelar kan man idka handel på börsen på samma sätt som med vilken som helst börsnoterad aktie, och indexandelen förmedlas av alla aktieförmedlare. För handel behövs ett värdeandelskonto. Man gör inte teckningar och inlösen i indexandelarna på samma sätt som med vanliga placeringsfonder, utan handeln sker alltid via börsen.

Förvaltningskostnader

Seligson & Co OMX Helsingfors 25 ETFs förvaltningsarvode varierar enligt fondens storlek och är mellan 0,11 % och 0,18 % i året. Fonden är därmed i världsklass vad gäller kostnadseffektivitet. Därtill strävar fonden till att täcka en del av förvaltningskostnaderna genom att låna ut aktier.

OMXH25 ETFsträvar till att äga de aktier som finns i OMXH25-indexet med motsvarande vikter, och därmed följer fondandelens värde praktiskt taget identiskt utvecklingen av OMXH25–indexet (de utdelningar som fonden får kommer till fondens kassa tills dessa delas ut åt andelsägarna i slutet av utdelningsperioden, och denna kassaandel leder till en liten avkastningsskillnad mellan fonden och indexet).

Fondens sammansättning uppdateras dagligen på fondens sidor i form av portföljsammansättningen, lös mer på Seligsons hemsida

OMX Helsinki 25

OMX Helsinki 25 (OMXH25, tidigare HEX25) är ett aktieindex som visar utvecklingen på Helsingforsbörsen, vars officiella namn sedan 3 september 2003 är OMX Helsinki. Indexet är ett marknadsviktat index som består av de 25 mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen, där ingen aktie får ha en kapitalvikt som överstiger 10 procent, detta för att minska den betydelse som till exempel Nokia, Fortum och Sampo Group annars skulle kunna ha på utvecklingen av den finska aktiemarknaden. Aktierna i OMXH25-indexet revideras två gånger årligen och aktievikterna fyra gånger årligen.

Kommentarer är avstängda.