ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Peson ställer till problem i Mexiko

17 februari 2016 Inga kommentarer

Mexican Peso Peson ställer till problem i MexikoPeson ställer till problem i Mexiko

Sedan årets början har del landsspecifika börshandlade fonden som följer den mexikanska aktiemarknaden, iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW), backat med mer än fem (5) procent. Det är framförallt raset på valutamarknaderna för landets valuta, den mexikanska peson, som har lett till kursfallen eftersom de mexikanska aktierna blir värda minder för internationella placerare när valutan tappar i värde. Detta gör att EWW har den sämsta utvecklingen av alla länder i Latinamerika, vilket gör att EWW också har den sämsta utvecklingen av alla landspecifika börshandlade fonder i denna region vilket betyder att det är problem i Mexiko, inte bara på landets aktiemarknad utan i hela den mexikanska ekonomin.

Mexiko är i riskzonen

Mexiko är i riskzonen som sin reservtäckningsgrad, eller valutareserven dividerat med dess brist på finansiering, då denna bara räcker i 1,6 år, vilket är mindre än sju år i Ryssland, en annan oljeexportör. Dessutom begränsas Mexiko av landets realränta som är nära noll, vilket ger föga utrymme för att sänka räntan om landets ekonomi försvagas ytterligare vilket kan leda till ytterligare problem i Mexiko.

Enligt JPMorgan Asset Management, är Colombia och Mexiko nu medlemmar i den så kallade Fragile Five gruppen bland tillväxtmarknader, efter att dessa två länder har ersatt Brasilien och Indien.

Trots de dåliga förutsättningarna finns det emellertid skäl att tro att Mexiko skulle vara kanske den destination som är den mest pålitliga för latinamerikanska investeringar under 2016.

Privatkonsumtionen i Mexiko sjönk

Data visar privatkonsumtionen i Mexiko sjönk med säsongsrensade 0,2 procent månad för månad i november, vilket innebär den årliga förändringstakten avtagit. Om istället data om inte är justerat för säsongsmässiga faktorer används ökad privatkonsumtion med 3,9 procent jämfört året innan, vilket är i paritet med prognosen. Detta är den bästa siffran på fem månader.

Som en oljeexportör har Mexikos valuta drabbats hårt av de fallande råoljepriserna men ETF investerare bör ha i åtanke att även om Mexiko har en stor oljeindustrin så har ingen av de landspecifika ETFerna någon omfattar exponering mot sektorn. Det är snarast så att EWW kraftigt överviktad mot defensiva sektorer, såsom dagligvaror och telekom.

En prognos om att den privata konsumtionen kommer öka

De senaste estimaten visar på en prognos om att den privata konsumtionen i Mexiko kommer att öka med 3,6 procent under 2016 jämfört med samma siffra 2015 och 2,9 procent under det tredje kvartalet 2015, något som bör vara mycket gynnsamt för landets BNP-tillväxt. Ser fram emot, räknar vi med att konsumtionen kommer att fortsätta att växa under de kommande månaderna som en effekt av ett ökat antal formella anställningar, stigande reallöner, remitteringar från utlandet och högre konsumentkrediter.

iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca:EWE)

Kommentarer är avstängda.