ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Norge, det är oljan som styr ekonomin

26 augusti 2015 En kommentar

Norge, det är oljan som styr ekonominNorge, det är oljan som styr ekonomin

Ett stort antal börshandlade fonder har drabbats hårt av nedgången i oljepriset, och det är inte enbart tillväxtekonomierna som lider, inte heller utvecklade ekonomier är immuna mot detta. Norge är ett exempel på detta. Under det senaste kvartalet har United States Brent Oil Fund (NYSEArca: BNO) backat med 35 procent. Nedgången i oljepriser har haft en betydande inverkan på de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den norska aktiemarknaden då Norge är en de största utvecklade marknadsproducenterna av råolja. Under samma period har Global X MSCI Norway 30 ETF (NYSEArca: NORW) och iShares MSCI Norway Capped ETF (BATS: ENOR) fallit med 16 respektive 23 procent. Norge, det är oljan som styr ekonomin.

En av världens största icke-OPEC producenter av olja

Utvecklingen för dessa ETFer visar de problem som Norge haft. Norge är en av världens största icke-OPEC anslutna, utvecklade marknadsproducenter av olja. Det finns endast två icke-OPEC anslutna producenter, Mexiko och Ryssland, där olja utgör en större andel av statens inkomster än i Norge. Oljeproduktionen svarar för cirka 30 procent av de offentliga intäkterna i Norge, marginellt mindre än hos OPEC-medlemmen Ecuador. Denna procentsats är betydligt högre än för länder som USA och Kanada, två av de största utvecklade producenterna av råolja.

Det fallande oljepriset har redan drivit upp arbetslösheten i Norge till 4,3 procent under maj 2015, den högsta nivån på elva år, men med den förnyade nedgången i Brent Crude så är det tveksamt om denna nivå håller, arbetslösheten bör stiga ytterligare i Norge som en följd av oljeprisfallet.

Fallet i oljepriserna har gjort att Norge är Nordens sämsta aktiemarknad under de senaste månaderna. Under de senaste tre månaderna har EDEN, den börshandlade fond som replikerar utvecklingen av den danska aktiemarknaden, redovisat en marginell uppgång, medan EFNL den ETF som replikerar den finska aktiemarknaden har en mindre förlust. iShares MSCI Sweden ETF (NYSEArca: EWD) hade rasat 5,6 procent innan måndagens kursfall, men har ändå utvecklats betydligt bättre än sina norska motsvarigheter ENOR och NORW under samma period.

ENOR har allokerat nästan 30 procent av sitt kapital till energisektorn, mer än 800 högre än finanssektorn som är det näst största sektorinnehavet i denna ETF. NORW, som är den större och äldre av de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den norska aktiemarknaden, har cirka 32,2 procent av sitt kapital i energisektorn, cirka 60 procent större än den finansiella sektorn som är det näst största innehavet i denna börshandlade fond. Norge, det är oljan som styr ekonomin

Kommer oljefonden åderlåtas?

Om den norska regeringen måste ta ut pengar från den norska oljefonden är detta ett historiskt steg. I skrivande stund ser det ut som den norska regeringen antingen måste ta ut pengar från oljefonden, alternativt hålla tillbaka de offentliga utgifterna, något som sker när Norge behöver det som mest när den norska statens oljeintäkter överträffas av de statliga utgifterna.

Oljepriset

 

Kommentarer »