ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik november 2014

2 december 2014 Inga kommentarer

Nordnet logo Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik november 2014Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik november 2014

Nedan presenteras Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik november 2014 baserat på information från Nordnets kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Observera att siffrorna inte inkluderar Warrants, Mini Futures etc.

Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav, Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden.

Under november 2014 uppgick den totala handeln i ETP:er (Exchange Traded Products, börshandlade produkter) hos Nordnet till:

 

  • ETP innehav MSEK 6 144 (6 058) ETF=5 702 ETN=442
  • ETP omsättning MSEK 4 295 (8 653) ETF=2 155 ETN=2 140
  • ETP inflöden MSEK +86 (+259), Ack. 2014 +1 378 MSEK
  • ETF omsättning/Total omsättning ETP hos Nordnet steg till 50 procent (46).

Handelskommentar

Omsättningen för ETPer hos Nordnet halverades, eller mer korrekt, återgick till den normala nivån efter den mycket volaltila börsmånaden oktober där omsättningen nådde rekordhöga nivåer. De höga omsättningsnivåerna gällde för övrigt samtliga marknader, såväl NGM, NASDAQ och AktieTorget också som alla gladdes åt att kunderna handlade mer än normalt.

Som vanligt domineras handeln av börshandlade fonder från XACT som replikerar börsutvecklingen i Sverige och i Norge, både Bull och Bear. Inte mindre än sex av tio av de mest omsatta ETFerna hos Nordnet är utgivna av XACT Fonder. Med en totalt marknadsandel som överstiger 90 procent på Nasdaq OMX Nordic är inte detta så pass konstigt. Det är inte heller så pass märkligt att de svenska placerarna köper börshandlade fonder på den egna marknaden, vi ser samma sak i Finland där OMX HELSINKI 25 ETF har en hundraprocentig marknadsandel.

Satsar på skräckindexet

Intresset för den amerikanska aktiemarknaden återspeglas det stora intresset för ProShares ETFer PRSH ULTRA VIX Short Term Futures och ProShares UltraShort S&P500, vilket visar att Nordnets kunder var övertygade om att börsoron under oktober skulle komma att fortsätta. var det kortsidan som Nordnets kunder agerade på. Direxions hävstångsprodukter på mindre guldprospekteringsföretag, återfinns på listan denna månad också precis som i under större delen av 2014.

Vanligen brukar den  ETF:en som flest Nordnetkunder håller vara OMX HELSINKI 25 ETF som replikerar utvecklingen på den finska marknaden, men under oktober blev denna börshandlade fond omsprungen av sin svenska motsvarighet, XACT OMXS30. Även under november behåll XACT OMXS30 denna position. Samma sak har för övrigt gällt under hela 2014, båda dessa ETFer brukar återfinnas högt upp på listorna. OMX HELSINKI 25 ETF är den ”enda” som replikerar hela den finska marknaden, det finns förvisso ett par utländska börshandlade fonder, till exempel iShares MSCI Finland Capped ETF  (EFNL) men av de ETFer som omsätts på Nasdaq OMX Helsingfors har OMX HELSINKI 25 ETF en marknadsandel på 100 procent. Svenska XACT OMXS30 är också en favorit.

Inflöden till emerging markets

På samma lista ser vi som vanligt också hur det dyker upp fler av XACTs börshandlade fonder, både på den svenska och norska marknaden. Vanguard MSCI Emerging Markets ETF är en annan av de börshandlade fonder som brukar återfinnas på denna lista, något som är vanligt då det är den allra största börshandlade fonden som replikerar utvecklingen på emerging markets.

Bland de stora utflödena ser vi börshandlade fonder med fokus på aktier, främst BULL-varianterna. XACTs större ETFer avseende den svenska och norska aktiemarknaden finns med bland de börshandlade fonder med störst utflöden.

Vi noterar ingen  db x-trackers från Deutsche Bank på listan över största inflöden, något som förvånar oss. Deutsche Banks db x-trackers erbjuder många alternativ på tillväxtmarknaderna, och noteras på Nasdaq Stockholm varför det enligt oss är förvånande att de inte syns på listan.

För de kompletta ETF-tabellerna från Nordnet se nedan:

Top 10 Turnover ETF november 2014

Top 10 Turnover ETF SEK Product
XACT Derivat BEAR 506 116 189 ETF
XACT BULL 2 327 924 863 ETF
XACT Derivat BULL 224 576 277 ETF
Direxion Small Cap Bull 3X Shares 106 960 152 ETF
XACT BEAR 105 455 339 ETF
PRSH ULTRA VIX STF 57 678 613 ETF
XACT BULL 55 584 637 ETF
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares 36 544 345 ETF
ProShares UltraShort S&P500 35 680 816 ETF
XACT OMXS30 26 889 714 ETF

Top 10 Turnover ETN november 2014

Top 10 Turnover ETN SEK Product
BULL OMX X15 SG 574 736 564 ETN
BEAR OMX X15 SG 495 958 520 ETN
BULL DAX X15 SG 161 208 159 ETN
BEAR DAX X15 SG 110 541 151 ETN
BEAR OMX X15 SG 2 92 162 737 ETN
BULL VESTAS 2II ND 36 189 792 ETN
BEAR OMX X4 C 35 356 439 ETN
FLEX SHRT OMX 4 OC 32 406 653 ETN
BULL OMX X10 BNP 30 292 122 ETN
FLEX LONG OMX 4 OC 21 302 111 ETN

Top 10 Holdings november 2014

Top 10 Holdings SEK Product
XACT OMXS30 296 763 356 ETF
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF 286 325 067 ETF
OMXH25 ETF 277 895 390 ETF
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF 272 360 564 ETF
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) 203 109 843 ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 150 193 052 ETF
Vanguard Total Stock Market ETF 142 592 692 ETF
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 134 874 178 ETF
XACT BULL 2 123 537 005 ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 104 640 029 ETF

Top 10 Net Inflows november 2014

Top 10 Net Inflows SEK Product
ProShares UltraShort S&P500 24 147 386 ETF
BEAR OMX X15 SG 21 355 437 ETN
XACT BEAR 21 312 016 ETF
BEAR DAX X15 SG 11 128 882 ETN
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF 10 534 728 ETF
BEAR OMX X15 SG 2 8 781 057 ETN
PRSH ULTRA VIX STF 7 715 769 ETF
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF 7 439 130 ETF
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF 7 245 225 ETF
iShares Core S&P 500 ETF 7 009 285 ETF

Top 10 Net Outflows november 2014

Top 10 Net Outflows SEK Product
XACT Derivat BEAR -20 627 947 ETF
BULL OMX X15 SG -19 963 205 ETN
XACT Derivat BULL -17 346 180 ETF
XACT BULL 2 -15 309 670 ETF
OMXH25 ETF -14 028 554 ETF
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF -10 930 697 ETF
BULL DAX X15 SG -10 126 106 ETN
XACT OMXS30 -9 909 656 ETF
Direxion Small Cap Bull 3X Shares -7 406 026 ETF
XACT BULL -5 782 604 ETF

Flera läsare har hört av sig och frågat om motsvarande siffror från Avanza. Vi publicerar gärna dessa siffror också, och ser att det vore spännande med en jämförelse mellan de olika mäklarföretagens kunders innehav och agerande. Vi har emellertid ännu inte kunnat ta del av dessa siffror, men vi arbetar på att få tillgång till dem.

Kommentarer är avstängda.