ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik augusti 2015

13 september 2015 Inga kommentarer

Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik augusti 2015Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik augusti 2015

Nedan presenteras Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik augusti 2015 baserat på information från Nordnets kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Observera att siffrorna inte inkluderar Warrants, Mini Futures etc.

Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav, Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden.

Under augusti 2015 uppgick den totala handeln i ETP:er (Exchange Traded Products, börshandlade produkter) hos Nordnet till:

•    ETP innehav MSEK 8 694 (9 381) ETF=8 017 ETN=677
•    ETP omsättning MSEK 6 578 (5 752) ETF=3 523 ETN=3 055
•    ETP inflöden MSEK +269 (+313)
•    ETF omsättning/Total omsättning ETP hos Nordnet steg till 54 procent (42).

Handelskommentar

Omsättningen av börshandlade fonder hos Nordnet sjönk under augusti 2015, varav en del kan förklaras av semestrar, en del av att många aktörer valde att stå utanför marknaden som en följd av den globala oron vi sett på världens finansiella marknader.

Som vanligt domineras handeln av börshandlade fonder från XACT som replikerar börsutvecklingen i Sverige och i Norge, både Bull och Bear. Inte mindre än sju av tio av de mest omsatta ETFerna hos Nordnet är utgivna av XACT Fonder. Med en totalt marknadsandel som överstiger 90 procent på Nasdaq OMX Nordic är inte detta så pass konstigt. Det är inte heller så pass märkligt att de svenska placerarna köper börshandlade fonder på den egna marknaden, vi ser samma sak i Finland där OMX HELSINKI 25 ETF har en hundraprocentig marknadsandel. För börshandlade produkter var det Societe Generales hävstångsprodukter på OMXS30 som var tilldrog sig det största intresset. Seligson & Co OMX Helsinki 25 UCITS ETF återfanns däremot inte bland de tio mest omsatta börshandlade fonderna under augusti 2015. Detta är ovanligt.

Kraftiga inflöden till XACTs hävstångsprodukter

Både XACT BULL 2 och XACT BEAR 2 noterade kraftiga inflöden, det fanns såldes gott om investerare som hade en bestämd åsikt om vart den svenska börsen skulle gå. Det visade sig emellertid att de inte var eniga om riktningen vilket betyder att både XACT BULL 2 och XACT BEAR 2 hamnade bland de mest omsatta börshandlade fonderna under augusti månad hos Nordnet. XACT OMXS30, den vanliga ETFen utan hävstång såldes däremot och var en av de mest sålda börshandlade fonderna hos Nordnet under denna månad.

Market Vectors Vietnam ETF noterade inflöden på nästan 16 Mkr under augusti, vilket är ganska högt, speciellt under en månad då de flesta valt att inte titta på så kallade emerging markets.

En annan ETP med ett stort utflöde var BEAR OLJA X5 C, vilket förklaras av de fallande oljepriset och de låga förväntningar som råder för denna råvara under kommande månader. I dag finns det egentligen ingen som kan peka på något som kan få oljepriset att vända på kort sikt.

För de kompletta ETF-tabellerna från Nordnet se nedan:

Top 10 Turnover ETF August 2015

Top 10 Turnover ETF SEK Product
XACT BULL 2 548 860 166 ETF
XACT BEAR 2 488 749 681 ETF
XACT Derivat BEAR 469 686 106 ETF
XACT Derivat BULL 203 188 311 ETF
XACT BULL 177 461 072 ETF
XACT BEAR 150 003 827 ETF
PRSH ULTRA VIX STF 117 553 417 ETF
XACT OMXS30 92 804 041 ETF
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 43 952 959 ETF
SPDR S&P 500 40 519 909 ETF

Top 10 Turnover ETN August 2015

Top 10 Turnover ETN SEK Product
BULL OMX X15 SG 563 695 235 ETN
BULL OMX X15 AVA 197 092 448 ETN
BEAR OMX X15 AVA 192 407 738 ETN
BULL DAX X15 SG 108 985 924 ETN
BEAR OMX X15 SG 3 108 006 380 ETN
BEAR OMX X15 SG 2 101 854 482 ETN
BEAR DAX X15 SG 2 85 714 470 ETN
BULL DAX X18 VON 71 436 134 ETN
BULL OMX X18 VON2 64 455 899 ETN
BEAR DAX X18 VON 58 653 926 ETN

Top 10 Holdings August 2015

Top 10 Holdings SEK Product
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) 374 661 462 ETF
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 370 830 895 ETF
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF 297 812 427 ETF
XACT OMXS30 288 374 441 ETF
Seligson & Co OMX Helsinki 25 UCITS ETF 280 381 734 ETF
Vanguard Total Stock Market ETF 236 954 170 ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 223 909 380 ETF
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF 219 545 408 ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 214 990 759 ETF
iShares MSCI World UCITS ETF (Acc) 180 646 512 ETF

Top 10 Net Inflows August 2015

Top 10 Net Inflows SEK Product
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF 29 690 579 ETF
BULL OMX X15 SG 19 090 670 ETN
XACT BULL 2 18 555 557 ETF
BULL DAX X15 SG 16 512 788 ETN
Market Vectors Vietnam ETF 15 781 784 ETF
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) 14 498 066 ETF
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF 14 480 650 ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 13 462 321 ETF
XACT BEAR 2 12 429 919 ETF
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF 11 685 969 ETF

Top 10 Net Outflows August 2015

Top 10 Net Outflows SEK Product
XACT Derivat BEAR -48 068 159 ETF
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF -33 017 520 ETF
XACT OMXS30 -30 529 148 ETF
DBX MSCI WORLD ETF -15 177 365 ETF
PRSH ULTRA VIX STF -14 391 923 ETF
iShares EURO STOXX Banks (DE) -7 525 494 ETF
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF -7 357 073 ETF
XACT BEAR -6 813 954 ETF
BEAR OLJA X5 C -5 543 494 ETN
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund -4 527 829 ETF

Flera läsare har hört av sig och frågat om motsvarande siffror från Avanza. Vi publicerar gärna dessa siffror också, och ser att det vore spännande med en jämförelse mellan de olika mäklarföretagens kunders innehav och agerande. Vi har emellertid ännu inte kunnat ta del av dessa siffror, men vi arbetar på att få tillgång till dem.

Kommentarer är avstängda.