ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik april 2014

4 maj 2014 2 Comments

Nordnet logo Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik april 2014Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik april 2014

Nedan presenteras Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik april 2014 baserat på information från Nordnets kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Observera att siffrorna inte inkluderar Warrants, Mini Futures etc.

Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav, Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden.

Under februari 2014 uppgick den totala handeln i ETP:er (Exchange Traded Products, börshandlade produkter) hos Nordnet till:

ETP innehav MSEK 4 541* (3 095) ETF=4 200 ETN=341

ETP omsättning MSEK 3 945 (3 990) ETF=1 805 ETN=2 140

ETP inflöden MSEK +95,6 (+81,4), Ack. 2014 +447,5 MSEK

ETF omsättning/Total omsättning ETP hos Nordnet sjönk till 45 procent (52).

*Innehaven av ETFer hos Nordnet har ökat kraftigt under perioden som en effekt av att ett antal kunder har flyttat över stora innehav av bland annat börshandlade fonder till Nordnet från andra förvaltare.

Som vanligt domineras handeln av börshandlade fonder som replikerar OMX, både Bull och Bear, men vi noterar även att Direxion Small Cap 3X Shares fortsätter att återfinnas bland de mer omsatta produkterna, både Bull & Bear-varianterna behåller sin placering högt upp på listorna. ProShares bearprodukt på S&P 500 och deras QQQ dyker också upp på listan bland de mer omsatta produkterna.

ETF:en som flest Nordnetkunder håller är fortsatt OMX HELSINKI 25 ETF som replikerar utvecklingen på den finska marknaden. Samma sak har för övrigt gällt under hela 2014, denna ETF brukar återfinnas högt upp på listorna. Vi har för avsikt att återkomma separat till denna börshandlade fond, som enligt oss är den mest representativa ETFen när det gäller Helsingforsbörsen.

Vanguard MSCI Emerging Markets ETF är en annan av de börshandlade fonder som brukar återfinnas på denna lista. Under februari fick den sällskap av en annan av Vanguards börshandlade fonder, Vanguard Total US som fortsätter att locka Nordnets kunder. DB X-TRACK.MSCI WLD TRN IN.ETF från Deutsche Bank är en ny produkt som rusat påå listorna. Med tanke på att det utbud som Deutsche Bank har i Stockholm är större än vad de fyra storbankerna har tillsammans är det förvånande att det inte handlas – eller ägs – mer db-x trackers hos Nordnet.

Största nettoinflödena hade XACT BEAR(svenska aktier), iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF (obligationer), XACT Derivat BEAR (norska aktier) och iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (obligationer). Baserat på nettoinflödena kan det tolkas som att Nordnets kunder förbereder sig för en kommande nedgång. Även olika produkter på kaffe är populära.

Största nettoutflödena hade XACT Derivat BULL (norska aktier), BLANKA ASSA N (Nordeas Certifikat/ETN med hävstång -1 och som har Assa B som underliggande tillgång) ProShares Ultra QQQ (amerikanska aktier) och SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF (obligationer).

För de kompletta ETF-tabellerna från Nordnet se nedan:

Top 10 Turnover ETF april 2014

  SEK Product
XACT BULL 2 517 297 009 ETF
XACT Derivat BEAR 210 591 903 ETF
XACT BEAR 188 103 451 ETF
XACT Derivat BULL 117 167 449 ETF
Direxion Small Cap Bull 3X Shares 81 416 097 ETF
XACT BULL 71 729 385 ETF
ProShares Ultra QQQ 44 150 440 ETF
XACT OMXS30 41 218 122 ETF
DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X 37 267 952 ETF
ProShares UltraPro Short S&P500 24 041 070 ETF

 

Top 10 Turnover ETN April 2014

  SEK Product
BULL OMX X15 SG 457 932 993 ETN
BEAR OMX X15 SG 339 699 755 ETN
BULL DAX X15 SG 202 945 517 ETN
BULL OMX X10 BNP 142 561 710 ETN
BULL OMX X12 C 134 329 989 ETN
BEAR OMX X10 BNP 2 91 621 405 ETN
BEAR DAX X15 SG 87 727 953 ETN
FLEX LONG OMX 4 OC 36 833 044 ETN
BULL KAFFE X4 S 24 656 732 ETN
KAFFE S 18 299 395 ETN


Top 10 Holdings april 2014

  SEK Product
OMX HELSINKI 25 ETF 285 470 734 ETF
XACT OMXS30 239 643 702 ETF
XACT BULL 2 127 817 867 ETF
VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS ETF 101 756 415 ETF
XACT Derivat BEAR 82 522 134 ETF
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND 80 264 210 ETF
XACT BULL 78 808 965 ETF
VANGUARD TOTAL US 76 893 385 ETF
DB X-TRACK.MSCI WLD TRN IN.ETF 57 590 439 ETF
XACT DERIVAT BULL 57 312 673 ETF


Top 10 Net Inflows april 2014

  SEK Product
XACT BEAR 16 317 452 ETF
iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF 16 193 536 ETF
XACT Derivat BEAR 15 964 749 ETF
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF 15 830 229 ETF
BEAR DAX X15 SG 9 215 133 ETN
BEAR OMX X15 SG 6 665 658 ETN
DBX MSCI EUROPE ETF 6 446 121 ETF
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 5 822 335 ETF
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) 5 665 256 ETF
DBX S&P 500 ETF 5 313 810 ETF


Top 10 Net Outflows april 2014

  SEK Product
XACT Derivat BULL -8 479 400 ETF
BLANKA ASSA N -5 017 804 ETN
ProShares Ultra QQQ -4 753 053 ETF
SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF -4 488 353 ETF
Direxion Small Cap Bull 3X Shares -3 980 149 ETF
BULL DAX X4 C -3 413 292 ETN
OMXH25 ETF -3 251 224 ETF
BULL DAX X15 SG -3 176 136 ETN
iShares DAX? UCITS ETF (DE) -3 168 401 ETF
BULL SPXF X4 CZ -2 866 073 ETN

Källa: Nordnet

Flera läsare har hört av sig och frågat om motsvarande siffror från Avanza. Vi publicerar gärna dessa siffror också, och ser att det vore spännande med en jämförelse mellan de olika mäklarföretagens kunders innehav och agerande. Vi har emellertid ännu inte kunnat ta del av dessa siffror, men vi arbetar på att få tillgång till dem.

2 Kommentarer »

  • Strindberg skrev:

    ”XACT Derivat BEAR (svenska aktier)”
    ”XACT Derivat BULL (svenska aktier)”

    Dessa har väl norska aktier som underliggande och inte svenska?

  • ETFSverige.se (author) skrev:

    Tack, det är nu korrigerat. Det gick litet snabbt där från vår sida sett.