ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Nasdaq lanserar tre nya index

14 oktober 2014 Inga kommentarer

SmartBeta Nasdaq lanserar tre nya indexNasdaq lanserar tre nya index

Nasdaq lanserar tre nya index den 20 oktober 2014.

Den 20 oktober kommer Nasdaq att lansera tre nya index, Nasdaq Nordea SmartBeta Index, som är strategiska index baserade på aktier som är noterade på Nasdaq Stockholm. Indexen är screenade för sin likviditet, och de faktorer som använts vid urval är momentum, volatilitet och utdelningar.

Samtliga de tre indexen har basdatum den 30 november 2003 och ett basvärde på 100. Indexvärdena kommer att kalkyleras och spridas var 1 sekund över GCF och GIDS-flödena.

 

Nasdaq Nordea SmartBeta Index

Kortnamn Namn
NQNDMOT Nasdaq Nordea SmartBeta Momentum TR Index
NQNDVOT Nasdaq Nordea SmartBeta Volatility TR Index
NQNDDIT Nasdaq Nordea SmartBeta Dividend TR Index

Nasdaq, akronym för National Association of Securities Dealers Automated Quotations, är en helt elektroniskt baserad börs, grundad 1971, med säte i New York, USA. Ungefär 3 200 företag är listade, oftast snabbväxande bolag med större potential och risk än de noterade på New York Stock Exchange. 2008 förvärvade Nasdaq det svenska företaget OMX AB som driver de nordiska börserna, förutom Oslobörsen. Genom Nasdaq och OMX:s sammangående skapades bolaget Nasdaq OMX Group.

Kommentarer är avstängda.