ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Detta land är det mest utsatta när FED höjer räntan

23 november 2015 Inga kommentarer

Detta land är det mest utsatta när FED höjer räntan Turkiet ETF Börshandlad fondDetta land är det mest utsatta när FED höjer räntan

De flesta analytiker är överens om att Federal Reserve kommer att höja den amerikanska referensräntan inom kort. I och med detta synsätt blir allt mer accepterat letar investerarna efter alternativ, samtidigt som de ser över de tillgångsklasser och börshandlade fonder som är sårbara för högre upplåningskostnader i USA. Denna grupp omfattar flera av de börshandlade fonder som replikerar aktiemarknaden på flera emerging markets. Ingen är emellertid mer sårbar för förändringar i FEDs politik än vad Turkiet och iShares MSCI Turkey ETF (NYSEArca: TUR) är, då detta land är det mest utsatta när FED höjer räntan.

När de globala investerarna dumpar turkiska obligationer har liran kommit att bli den sämsta tillväxtvalutan under 2015, mätt mot utvecklingen av den amerikanska dollarn. Den turkiska centralbanken är under ökat tryck att vidta åtgärder för att mildra marknadens farhågor och stötta upp den snabbt deprecierande liran, vilket är svårt i ett osäkert politiskt klimat där det finns en ökad risk för nyval. Turkiets president Tayyip Erdogan skulle kunnat kalla till ett nyval redan den 23 augusti om en koalitionsregering inte hade bildats. Regeringen har sedan dess varit högljudd om att räntan måste sänkas för att stimulera tillväxten i Turkiet.

De senaste valen i Turkiet bidrog emellertid till att lugna investerarnas nerver. Detta kan emellertid inte skydda de turkiska finansmarknaderna, och det går inte att komma ifrån det faktum att den turkiska liran har varit en av de sämsta tillväxtmarknadsvalutor i år. I och med att det nu är allmänt vedertaget att FED kommer att höja räntan är det sannolikt att den turkiska centralbanken kommer att gå vidare och normalisera förhållandena i november. Även om den turkiska centralbanken höjer landets styrränta med 150 punkter till 9,0 procent så ser det vid första anblicken väldigt aggresivt ut, men i praktiken innebär det att den genomsnittliga kostnaden för centralbanksfinansiering förblir oförändrad. Detta torde även betyda att den turkiska dagslåneräntan sjunker.

Nettoresultatet av en räntehöjning av den storleken borde enligt en analys som publicerades av Renaissance Capital egentligen vara lägre styrräntor som i dagsläget egentligen liger närmare tio (tio) procent på grund av den turkiska dagslåneräntan ligger på 10,75 procent.

BIST, Istanbulbörsens jämförelseindex, har underpresterat mot MSCI Emerging Markets Index som en följd av politiska omvälvningar. Turkiets styrande parti misslyckades med att säkra en majoritet i de nationella valen i juni, vilket skapade osäkerhet på marknaderna eftersom landet nu styrs av en sammelsuriumkoalition.

Den dåliga utvecklingen på den turkiska aktiemarknaden går stick i stäv med uppfattningen att Turkiet som är en nettooljeimportör skulle gynnas av de fallande oljepriserna. Den som vill ha en exponering mot den turkiska ekonomin rekommenderas att köpa den börshandlade fonden som heter iShares MSCI Turkey ETF (NYSEArca: TUR) framför att köpa aktier direkt, något som inte är helt enkelt alla gånger. En exponering mot den turkiska aktiemarknaden bör emellertid inte vara för stor, utan bör ingå som en del av en global tillväxtmarknadsstrategi. Investerare bör alltid kontrollera fördelningen av landets inom underliggande index.

Kommentarer är avstängda.