ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF-tabeller, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Några myter om börshandlade fonder

2 juli 2016 Inga kommentarer

Några myter om börshandlade fonderNågra myter om börshandlade fonder

I takt med att intresset för börshandlade fonder växer så har också antalet kritiker kommit att öka. Det är inte ovanligt att vi hör ett antal påstående om saker som är unika för börshandlade fonder som investerare bör ha koll på. Det gäller att skilja fakta från fiktion och av den anledningen krossar vi några myter om börshandlade fonder.

Så är till exempel många investerare oroliga för att ETFer orsakar en ökad volatilitet på aktiemarknaden. Detta är fel, det är inte svansen som viftar på hunden, det är tvärtom. Handelsvolymerna för börshandlade fonder stiger normalt sett under perioder av en ökad volatilitet, men det är en effekt av volatiliteten, inte en orsak.

Det är däremot sant att handeln för en börshandlad fond har en högre korrellation än för handeln i enskilda aktier, men det är naturligt då en ETF vanligen fungerar som en proxy för ett index. Credit Suisse har noterat att en högre volatilitet innebär en mer aktiv ETF-handel. Enligt Credit Suisse kan detta förklaras av att många förvaltare använder sig av börshandlade fomder som ett taktiskt instrument eller för en mer aktiv kortsiktig handel, till exempel när de har för avsikt att gå kort på en delmarknad. Då makroekonomisk oro utlöser en volatilitet på aktiemarknaden har allt fler investerare valt att använda sig av ETFer för att fånga de möjligheter den ökade volatiliteten för med sig.

Förstahandsvalet för en bred exponering

ETFer har kommit att bli förstahandsvalet för många förvaltare som önskar en bred exponering. Credit Suisse räknar med att handeln med börshandlade fonder svarade för 29 procent av den dagliga handeln på de amerikanska börserna under förra året. Under den första veckan i januari stod ETFer för en genomsnittshandel på 111MUSD per dag, eller en tredjedel av handeln i USA,

Vissa marknadsobservatörer är emellertid bekymrade för börshandlade fonder med hävstång och inverterade eller omvända ETFer. Det har emellertid visat sig att denna typ av ETFer gr en högre sofistikerad struktur men utan att öka risken för aktiemarknaden som helhet.

Dessa anpassade ETFer försöker att återspegla en hävstång eller en invers av en viss marknad på daglig basi, vilket innebär att de återställer avkastningen på en daglig basis. En följd av detta är att de sammansatta effekterna av de dagliga återställningarna gör att dessa börshandlade fonder inte perfekt återspeglar sina mål på lång sikt. Några bedömare har varnat att dessa inriktade fonder lägger till volatilitet på marknaden. Den marknadsandel som hävstångs-ETFer och inverterade börshandlade fonder har utgör endast en mycket liten andel av marknaden. Totalt sett utgör ETF-marknaden 2 biljoner dollar, varav som hävstångs-ETFer och inverterade börshandlade fonder svarar för mindre än två procent, cirka 30 miljarder dollar.

Kommentarer är avstängda.