ETFSverige
Hem » Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Mexiko sätter standarden för Latinamerikas kreditvärdighet

25 september 2014 3 Comments

Banco de Mexico Mexiko sätter standarden för Latinamerikas kreditvärdighet Mexiko sätter standarden för Latinamerikas kreditvärdighet

Mexiko sätter standarden för Latinamerikas kreditvärdighet Mexiko sätter standarden för Latinamerikas kreditvärdighet, en rubrik som de av oss som kommer ihåg landets stora finansiella problem aldrig trott oss få läsa, i alla fall inte i positiva ordalag.

Gerardo Rodriguez heter Mexikos förre vice finansminister, han arbetar numera som kapitalförvaltare på Blackrock. Han har nyligen sagt att den mexikanska ekonomin just nu utgör ett riktmärke för övriga Latinamerika. Han anser att Mexiko just nu befinner sig högt upp på en mycket kort lista över länder som visat en reformvilja.

Tjugo år efter Mexikos senaste räddningspaket tävlar landet nu mot Chile om att vara Latinamerikas bästa kreditrisk. Mexikos CDS priser föll till en nivå under Chiles för första gången någonsin under juli 2013.

Statliga reformer som att öppna upp landets oljeindustri och tillåta utländska investeringar och en ökad konkurrens inom telekommunikation har bidragit till att stärka Mexikos rykte. Landets statskuld väntas hamna på 48 procent av den mexikanska bruttonationalprodukten, jämfört med de 53 procent som regionen i övrigt hamnar på och 67 procent för Brasilien.

Den mexikanska regeringen spår nu att reformerna kommer att öka Mexikos BNP-tillväxt med fem procent per år från 2018, en nivå som inte setts sedan 2010.

iShares MSCI Mexico Capped ETF (EWW)

Ett annat alternativ än EWW är Deutsche Banks MSCI Mexico Index UCITS ETF (DR), en db-x tracker som handlas på Nasdaq OMX Nordic. Läs mer om denna db-x tracker på ETFSverige.se.

3 Kommentarer »

  • » Blogg arkiv Hur kommer Mexikos energireform att påverka tillväxten? skrev:

    […] har lett till bredare spreadar på mexikanska obligationer men är fortfarande i nivå med andra, liknande tillväxtmarknader med liknande kreditbetyg. Landets makrobilden förbättras dock enligt BAML eftersom utvecklingen går enligt planerna för […]

  • » Blogg arkiv Vad alla investerare måste veta om den mexikanska energireformen skrev:

    […] Det viktiga är emellertid att Mexiko nu har startat något som kommer att leda till att landets tillväxt främjas på lång sikt och att det leder till nya arbeten och att landet kommer att bli en betydande aktör att räkna med […]

  • » Blogg arkiv Fyra latinamerikanska ekonomier med goda förutsättningar skrev:

    […] Mexiko, Latinamerikas näst största ekonomi är en helt annat sorts ekonomi. Den ekonomiska tillväxten för 2013 var 1,1 procent, och spås stiga till 2,4 procent under 2014 samt 3,5 procent under 2015. Arbetslösheten ligger nu under fem (5) procent, och förväntas sjunka ytterligare. […]